Miquel de Moragas i Spà i Gabriela Marques Gonçalves, a les Jornades d’estudi sobre Llenguatge, Comunicació i Societat (UAB)

Els dos investigadors de l’InCom-UAB van participar en aquestes jornades impulsades per un grup d’alumnes de doctorat del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de l’Autònoma, celebrades el 22 de maig, i que tenien com a objectiu conèixer les recerques de doctorat que s’estan desenvolupant a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) i compartir temes de recerca d’interès comú

Bellaterra, 23-05-2018. El catedràtic emèrit del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i fundador i primer director de l’InCom-UAB, Miquel de Moragas i Spà, va ser el responsable de la ponència inaugural de les Jornades d’estudi sobre Llenguatge, Comunicació i Societat (UAB), amb una intervenció centrada en “Canvis en la comunicació humana ¿més canvis que mai o més accelerats?”, que es va celebrar el dimarts 22 de maig, a les 10h, a la sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

Durant la sessió, Miquel de Moragas i Spà va aportar alguns elements per interpretar aquests canvis i establir debat amb els assistents. En concret, va parlar de quatre grans eixos per entendre l’evolució dels sistemes de comunicació: les necessitats humanes com a raons d’ús de la comunicació; els continguts, idees, agendes temàtiques i discursos de persuasió; les tecnologies (matèries expressives de la comunicació), amb influència en la difusió i arxius que generem; i el poder que regula aquests continguts i tecnologies.

“Els joves d’avui tenen la mateixa necessitat de comunicació intergrupal que jo tenia als anys 50, però amb altres instruments, com les xarxes socials”, va afirmar. També va destacar com la gent comú fins fa una dècada no s’expressava amb imatges o amb emoticones i que els canvis en la comunicació han modificat també la manera de pensar i d’escriure. En aquest context, també cal destacar com “la tecnologia pot existir però no consolidar-se per raons de mercat o de poder, com ha passat amb el cotxe elèctric, o la implantació de la TDT, que tot i que a Espanya sí que s’ha implantat, no ha succeït el mateix a escala internacional”.

Al finalitzar la seva ponència, Miquel de Moragas i Spà va recomanar que “avui, més que mai, em sembla que s’han de fer estudis històrics, per comprendre moltes coses del present i atrevir-nos a fer prospectiva de futur”. En aquest sentit, considera que cal dedicar més atenció a dos aspectes clau: als estudis d’antropologia cultural i també als estudis històrics, “sense oblidar que el gran problema que tenim avui és el Big Data”.

En el torn de presentació de treballs de tesis doctorals en curs, la investigadora de l’InCom-UAB Gabriela Marques Gonçalves va presentar el projecte de tesi “Los discursos de las minorías y el fortalecimiento de la democracia, la población gitana y los medios de comunicación españoles”, que elabora sota la direcció d’Amparo Huertas Bailén, al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB).

L’acte es va cloure a la tarda, amb una seminari pràctic titulat “Podemos: balance de la hipótesis populista”, a càrrec del director de la campanya electoral d’En Comú Podem a les eleccions estatals de 2015 i professor de Filosofia (UB) i de Teoria Política (UdG), Antonio Gómez Villar.

Per a més informació:

Programa de les Jornades d’estudi sobre Llenguatge, Comunicació i Societat (UAB)

 

Miquel de Moragas i Spà y Gabriela Marques Gonçalves, en las Jornadas de estudio sobre Lenguaje, Comunicación y Sociedad (UAB)

Los dos investigadores del InCom-UAB participaron en estas jornadas impulsadas por un grupo de alumnos de doctorado del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Autónoma, celebradas el 22 de mayo y que tenían como objetivo conocer las investigaciones de doctorado que se están desarrollando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) y compartir temas de investigación de interés común

Bellaterra, 23-05-2018. El catedrático emérito del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y fundador y primer director del InCom-UAB, Miquel de Moragas i Spà, fue el responsable de la ponencia inaugural de las Jornadas de estudio sobre Lenguaje, Comunicación y Sociedad (UAB), con una intervención centrada en “Cambios en la comunicación humana ¿más cambios que nunca o más acelerados?”, que se celebró el martes 22 de mayo, a las 10h, en la sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)

Durante la sesión, Miquel de Moragas i Spà aportó algunos elementos ara interpretar estos cambios y establecer debate con los asistentes. En concreto, habló de cuatro ejes para entender la evolución de los sistemas de comunicación: las necesidades humanas como razones de uso de la comunicación; los contenidos, ideas, agendas temáticas y discursos de persuasión; las tecnologías (materias expresivas de la comunicación), con influencia en la difusión y archivos que generamos; y el poder que regula estos contenidos y tecnologías.

“Los jóvenes de hoy tienen la misma necesidad de comunicación intergrupal que yo tenía en los años 50, pero con otros instrumentos, como las redes sociales”, afirmó. También destacó como la gente común hasta hace una década no se expresaba con imágenes o con emoticones y que los cambios en la comunicación han modificado también la manera de pensar y escribir. En este contexto, también es necesario destacar como “la tecnología puede existir pero no consolidarse por razones de mercado o de poder, como ha pasado con el coche eléctrico, o la implantación de la TDT, que aunque en España sí que se ha implantado, no ha sucedido lo mismo a nivel internacional”.

Al finalizar su ponencia, Miquel de Moragas i Spà recomendó que “hoy, más que nunca, me parece que se tienen que hacer estudios históricos, para comprender muchas cosas del presente y atrevernos a realizar prospectiva de futuro”. En este sentido, considera que es necesario dedicar más atención a dos aspectos clave: a los estudios de antropología cultural y también a los estudios históricos, “sin olvidar que el gran problema que hoy tenemos entre manos es el Big Data”.

En el turno de presentación de trabajos de tesis doctorales en curso, la investigadora del InCom-UAB Gabriela Marques Gonçalves presentó el proyecto de tesis “Los discursos de las minorías y el fortalecimiento de la democracia, la población gitana y los medios de comunicación españoles”, que elabora bajo la dirección de Amparo Huertas Bailén, en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB).

El acto se clausuró por la tarde, con un seminario práctico titulado “Podemos: balance de la hipótesis populista”, a cargo del director de la campaña electoral de En Comú Podem a las elecciones estatales de 2015 y profesor de Filosofía (UB) y de Teoría Política (UdG), Antonio Gómez Villar.

Para más información:

Programa de les Jornadas de estudio sobre Lenguaje, Comunicación y Sociedad (UAB)