Mónica Isabel Tamayo Acevedo publica un article sobre violència sexual a Colòmbia, a la revista ‘Estudios sobre las Culturas Contemporáneas’

La investigadora de l’InCom-UAB publica, amb les seves germanes Lucía Stella i Luz Elena, un treball acadèmic per visibilitzar la veu de les dones víctimes de violència sexual en el conflicte armat del Carmen de Bolívar, a la regió de ‘Caribe’, a Colòmbia, durant els anys 2018 i 2019. La recerca ha estat finançada pel programa Colciencias del Govern colombià.

 

Bellaterra / Colima (Mèxic), 21–09–2020. La investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), doctoranda al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) i professora a la Facultat de Comunicació de la Universidad de Medellín (Colòmbia), Mónica Isabel Tamayo Acevedo, ha escrit juntament amb les seves germanes Lucía Stella i Luz Elena, l’article “La violencia se vive de miles maneras: Voces de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado del Carmen de Bolívar – Región Caribe, Colombia, 2018-2019”. El text ha estat publicat al darrer número de la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, de la Universidad de Colima (Mèxic), època III, vol. XXVI. núm. 51, pàgs. 9–34, corresponent a juliol-desembre de 2020.

L’article es proposa una mirada multisiciplinària, gràcies a la formació complementària de les tres autores. Mónica Isabel Tamayo Acevedo està especialitzada en comunicació en salut, i comunicació i TIC, és professora a la Facultat de Comunicació de la Universidad de Medellín (Colòmbia), i combina aquesta tasca amb l’elaboració de la seva tesi doctoral al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), sota la direcció de José Luis Terrón, director del Laboratori de Comunicació i Salut (SCOMLab InCom-UAB). Paral·lelament, Lucía Stella Tamayo Acevedo és doctora en Ciències Mèdiques per la Universidad de Colima (Mèxic) i professora investigadora a l’Escola de Microbiologia de la Universidad de Antioquia (Colòmbia) i coordinadora del grup d’investigació “Salut Sexual i y Càncer”. Finalment, Luz Elena Tamayo Acevedo és antropòloga, magíster en Salut Pública per la Universidad de Antioquia, i professora a la Facultat de Comunicació de la Universidad de Medellín.

L’article es proposa comprendre, a partir d’una metodologia qualitativa, “la conceptualització que tenen sobre la violència sexual les dones víctimes del conflicte armat, amb la finalitat de donar a conèixer les seves veus per aclarir la veritat i la reparació”. Per al treball de camp han realitzat un total de 21 entrevistes en profunditat i un focus grup amb 13 víctimes a les regions colombianes de ‘Noroccidente’ i ‘Caribe’. A mode de conclusió, les autores revelen que “les víctimes no conceben una definició única de violència sexual, per a elles existeixen diferents tipus i definicions de la mateixa, les quals estan en relació directa amb el seu sentir i el significat que li han atribuït a la seva vivència en la multiplicitat d’agressions sexuals”.

Aquest article és resultat del projecte de recerca “Precisió conceptual en el marc de la Salut Sexual”, desenvolupat durant el període 2017–2019 per la Facultad de Comu- nicación de la Universidad de Medellín i les Escuelas de Microbiología e Idiomas de la Universidad de Antioquia (Colòmbia), cofinançat pel programa Colciencias del Govern de Colòmbia. En concret, s’articula dins l’eix temàtic “Construcció de Pau línia Veritat i Reparació”, en la temàtica central de reparació simbòlica dels danys col·lectius, la inclusió social, la reconstrucció de la memòria, i processos de reconciliació.

 

Accés a l’article complet:

Tamayo Acevedo, Mónica Isabel; Tamayo Acevedo, Lucía Stella; Tamayo Acevedo, Luz Elena (2020): “La violencia se vive de miles maneras: Voces de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado del Carmen de Bolívar – Región Caribe, Colombia, 2018-2019” [En línia]. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, Época III, vol. XXVI, núm. 51 [Colima], juliol-desembre, pàgs. 9–34.