Nou article científic: la comunicació del canvi climàtic a Tik Tok

Alejandra G. Nieto-Sandoval i Carme Ferré-Pavia publiquen un article a l’últim número de Revista de Comunicación (Universidad de Piura). El títol de l’article és: “TikTok y cambio climático: comunicar sin fuentes ni soluciones”. El document presenta resultats de la tesi doctoral que Alejandra G. Nieto-Sandoval està desenvolupant al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB sota la direcció de Carme Ferré-Pavía, membre de l’InCom-UAB.

RESUM: “Aquest article parteix d’un estudi exploratori de la comunicació sobre el canvi climàtic (CC) a la xarxa social Tik Tok durant la Cimera del Clima de 2021 (Glasgow, 1-12 novembre 2021), considerada com la última oportunitat per frenar l’avanç del CC. La recerca fa una anàlisi de contingut dels 100 vídeos amb major nombre de visionats durant la celebració. Els resultats mostren un nou escenari comunicatiu amb la presència dels influencers, que són els principals creadors de contingut sobre el tema. Els mitjans de comunicació continuen sent un actor fonamental en la comunicació del CC i ofereixen continuïtat i rellevància al tema. Resulta preocupant comprovar que la majoria dels vídeos no citen cap tipus de font d’informació. Els casos en els que es mencionen fonts, aquestes són principalment mitjans de comunicació que, alhora, no informen de l’origen de les dades. El treball conclou que la major part dels usuaris de Tik Tok de la mostra analitzada accepta el CC com un fet real. Malgrat això, mostren un comportament passiu”.

Nieto-Sandoval, A. G., & Ferré-Pavia, C. (2023). TikTok y cambio climático: comunicar sin fuentes ni soluciones. Revista De Comunicación22(1). https://doi.org/10.26441/RC22.1-2023-2994