Presentació del nou espai en línia “InCom-UAB Publicacions”

El nou espai en línia agrupa les diverses obres que formen part del projecte editorial de l’InCom-UAB, publicades en format eBook, des de 2012

Bellaterra, 07–10–2015. L'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha creat el nou espai en línia “InCom-UAB Publicacions” que agrupa, en un mateix entorn, les diverses obres que l’Institut ha publicat des de l’any 2012 fins a l’actualitat, en format eBook.

En total, l’espai en línia permet posa a l’abast els 9 títols publicats i que formen part del projecte editorial propi, disponibles en accés obert i gratuït, com a via de transferència de coneixement de recerca universitària, elaborada per investigadors i membres col·laboradors de l’InCom-UAB.

Accés a l’espai en línia “InCom-UAB Publicacions”

 

Presentación del nuevo espacio en línea “InCom-UAB Publicaciones”

El nuevo espacio en línea agrupa a las diferentes obras que forman parte del proyecto editorial del InCom-UAB, publicadas en formato eBook, desde 2012

Bellaterra, 07–10–2015. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha creado el nuevo espacio en línea “InCom-UAB Publicaciones” que agrupa, en un mismo entorno, a las distintas obres que el Instituto ha publicado desde el año 2012 hasta la actualidad, en formato eBook.

En total, el espacio en línea permite poner al alcance los 9 títulos publicados y que forman parte del proyecto editorial propio, disponibles en acceso abierto y gratuito, como vía de transferència de conocimiento de investigación universitaria, elaborada por investigadores y miembros colaboradores del InCom-UAB.

Acceso al espacio en línea “InCom-UAB Publicaciones”