Una reflexió sobre el tractament de la masculinitat a la premsa especialitzada

Felipe Viero Kolinski Machado és l’autor de l’últim llibre publicat a la col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB). El títol: Masculinidades a la deriva en la prensa para hombres. Análisis de ‘Júnior’ y ‘Men's Health’ Portugal

Bellaterra, 29-04-2019. A partir del feminisme, dels estudis existents sobre les masculinitats i de la teoria queer, Felipe Viero Kolinski Machado reflexiona sobre com la premsa dirigida a homes aborda les identitats de gènere. L’autor analitza el contingut de dues revistes, en principi, completament diferents, una dirigida al col·lectiu gai (Júnior) i l’altra al col·lectiu heterosexual (Men’s Health). L’objectiu és buscar les semblances i diferències a l’entorn de les masculinitats que ambdues construeixen. L’autor analitza els cossos fotografiats i entrevista diversos professionals (periodistes, editors, fotògrafs,…) sobre el seu dia a dia. El compromís polític i personal de l’autor és evident.

Felipe Viero Kolinski Machado és doctor en Ciències de la Comunicació per la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil). La seva trajectòria investigadora se centra en la funció dels mitjans de comunicació i, de manera particular, del periodisme. És especialista en gènere i sexualitat.

Amb Masculinidades a la deriva en la prensa para hombres. Análisis de ‘Júnior’ y ‘Men's Health’ Portugal són ja 16 el nombre de llibres publicats en aquesta col·lecció, dirigida per Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo. En aquests moments, estan en preparació tres títols més: un sobre periodisme i desastres (Márcia Franz Amaral i Carlos Lozano Ascencio), un altre sobre ètica a les xarxes (Luiz Peres-Neto i Joan Botella) i el tercer és una segona obra de Massimo Canevacci, el qual ja ha editat en aquesta col·lecció Fetichismos visuales (2018).

Col·lecció Atlánica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB)

 

Una reflexión sobre el tratamiento de la masculinidad en la prensa especializada

Felipe Viero Kolinski Machado es el autor del último libro publicado en la colección Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB). El título: Masculinidades a la deriva en la prensa para hombres. Análisis de ‘Júnior’ y ‘Men's Health’ Portugal

Bellaterra, 29-04-2019. A partir del feminismo, de los estudios existentes sobre las masculinidades y de la teoría queer, Felipe Viero Kolinski Machado reflexiona acerca de cómo la prensa dirigida a hombres aborda las identidades de género. El autor analiza el contenido de dos revistas, en principio, completamente diferentes, una dirigida al colectivo gay (Júnior) y otra al colectivo heterosexual (Men’s Health). El objetivo es buscar las semejanzas y diferencias en torno a las masculinidades que ambas construyen. El autor analiza los cuerpos fotografiados y entrevista a diversos profesionales (periodistas, editores, fotógrafos…) sobre su día a día. El compromiso político y personal del autor es evidente.
Felipe Viero Kolinski Machado es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil). Su trayectoria investigadora se centra en la función de los medios de comunicación y, de forma particular, del periodismo. Es especialista en género y sexualidad.
Con Masculinidades a la deriva en la prensa para hombres. Análisis de ‘Júnior’ y ‘Men's Health’ Portugal son ya 16 el número de libros publicados en esta colección, dirigida por Amparo Huertas Bailén y Denise Cogo. En estos momentos, están en preparación tres títulos más: uno sobre periodismo y desastres (Márcia Franz Amaral y Carlos Lozano Ascencio), otro sobre ética en las redes (Luiz Peres-Neto y Joan Botella) y el tercero es una segunda obra de Massimo Canevacci, quien ya ha editado en esta colección Fetichismos visuales (2018).

Colección Atlánica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB)