Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB): “Moltes limitacions arran de la reducció de la mobilitat, però més temps per a la reflexió”

Amparo Huertas Bailén, responsable de la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB), va participar a la jornada “Impacte de la Covid-19 en les nostres activitats de recerca, docència i cooperació internacional”, una trobada de les Càtedres UNESCO catalanes organitzada en el marc de la Tercera Conferència Mundial d’Educación Superior (WHEC2021).

Bellaterra / Tarragona, 17-05-2021. Les Càtedres UNESCO catalanes van organitzar una trobada el 13 de maig passat sota el títol “Impacte de la Covid-19 en les nostres activitats de recerca, docència i cooperació internacional”. Fou una iniciativa de Josep Domingo-Ferrer, responsable de la Càtedra UNESCO de Privacitat de Dades (Universitat Rovira i Virgili). L’acte es va emmarcar en la Tercera Conferència Mundial d’Educación Superior (WHEC2021), que se celebrarà a Barcelona. Una trobada internacional que finalment s’ha posposat al 2022 amb motiu de la pròpia pandèmia.

Dotze Càtedres UNESCO catalanes, d’àmbits disciplinaris diversos, van exposar les seves experiències i dinàmiques després de la declaració de la pandèmia. Entre elles, la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB).

Amparo Huertas Bailén va explicar com la Covid-19 va afectar de manera directa les estades de recerca planificades durant l’any 2020, especialment en els casos d’investigadors el treball empíric dels quals va quedar molt afectat per les restriccions de mobilitat adoptades. Huertas Bailén també va destac ar la difícil decisió d’anul·lar la primera edició del Màster en Comunicació LGTBI+ -una de les principals iniciatives de la Càtedra en aquest moment-, degut a les dificultats per viatjar de les persones interessades en aquest estudi.

En la seva intervenció, la responsable de la Càtedra adscrita a l’InCom-UAB va argumentar la decisió d’optar per una investigació reposada amb l’objectiu de protegir el rigor científic, decisió presa després de l’abundant i immediata proliferació de crides d’articles per part de revistes científiques amb terminis de lliurament molt reduïts per la publicació de monogràfics especials sobre la Covid-19.

Però, per avaluar el conjunt del treball realitzat, Amparo Huertas Bailén va especificar que l’any 2020 també fou justament el període de la seva incorporació com a responsable de la Càtedra, en sustitució de María Dolores Montero Sánchez, recentement jubilada.

En general, totes les Càtedras vam explicar com hem aconseguit mantenir-nos molt actives. La inevitable aposta per la digitalització de moltes de les activitats (congressos en línia, trobades de treball telemàtiques, docència en línia,…) ha donat els seus fruits. De fet, l’experiència està permetent conèixer de primera mapa les possibilitats que ofereix la connexió digital i, per tant, es es va arribar a un acord sobre la idea que la pandèmia molt probablement acabi essent un punt d’inflexió en aquest sentit.

 

Més informació:

Enllaç de la Jornada