Investigació de Laura Santamaria Guinot sobre el català i els videojocs, des de la producció i la pràctica traductora

La investigadora del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) (2017 SGR 0760) analitza el català als videojocs, tenint en compte els destinataris i les empreses que els produeixen, i aporta propostes de traducció en relació amb la subtitulació i la terminologia. Els principals resultats de la seva recerca foren presentats la jornada sobre videojocs “Bideojoko Jardunaldiak 2020”, organitzada per la fundació Azkue, a Bilbao, el 28 de novembre passat.

 

Bellaterra / Bilbao, 28-01-2021. La investigadora del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut com a Grup Consolidat de Recerca per la Generalitat de Catalunya per al període 2017-2021 (2017 SGR 0760), i professora titular del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental (Universitat Autònoma de Barcelona) Laura Santamaria Guinot ha dut a terme una investigació sobre el català i els videojocs, des de la producció i la pràctica traductora. Laura Santamaria Guinot va presentar els principals resultats de la seva recerca a la jornada sobre videojocs “Bideojoko Jardunaldiak 2020”, organitzada per la Azkue Fundazioa, a Bilbao, el 28 de novembre passat. Actualment ja es pot consultar la seva presentació al Dipòsit Digital de Documents (DDD-UAB), amb el títol “Català i videojocs. Producció i pràctica traductora = Katalana eta bideo-jokoak. Itzulpenaren ekoizpen eta prak@ka”.

Laura Santamaria Guinot destaca que l’objectiu de la seva recerca ha estat definir qui són els destinataris de videojocs en català i apropar les traduccions a les necessitats de l’entorn de joc, tenint en compte que “només un 48% dels videojocs produïts a Catalunya es trobem en català, en comparació amb altres llengües: el 100% en anglès, el 84% en castellà, el 60% en alemany i francès, i el 52% en italià”. També destaca que “el 19% dels videojocs produïts a Espanya són accessibles en català, mentre que altres llengües que es parlen a Espanya com el gallec (2%) són minoritàries, segons l’estudi DEV 2018”.

Al llarg de la seva recerca, Laura Santamaria Guinot analitza l’ús del català als Països Catalans, l’ús del català en les empreses catalanes que produeixen videojocs i les subvencions que reben, així com els perfils de les persones que hi treballen. Finalment, aporta propostes específiques de traducció pel que fa a la subtitulació (posant el focus en els caràcters per línia; una tipografia, que sigui el més llegible possible; ritme de lectura; entrada/sortida dels textos; i situació dels textos a la pantalla) i la terminologia (tenint en compte els elements lingüístics; nous mots híbrids que es poden crear; nous personatges, definits d’una manera diferent segons el país o el context cultural; i nous referents).

A mode de conclusions, l’autora creu que cal seguir potenciant l’ús del català en els videojocs, intervenir en la presa de decisions de les subvencions públiques que es concedeixen en aquest àmbit i reconeix la necessitat de continuar traduint videojocs i intentar millorar la qualitat de la traducció per aconseguir atreure nous jugadors i jugadores.

Entre les fonts consultades per Laura Santamaria per a la seva investigació destaca el capítol de llibre de Ruth Sofia Contreras Espinosa i Xavier Ribes i Guàrdia “El videojoc”, publicat a l’última edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya, que edita cada dos anys l’InCom-UAB [Civil i Serra, Marta; López, Bernat, eds. (2019): Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018. Barcelona. Generalitat de Catalunya, col·lecció Lexikon Informes, núm. 6].

 

Referència completa:

Santamaria Guinot, Laura (2020): Català i videojocs. Producció i pràctica traductora = Katalana eta bideo-jokoak. Itzulpenaren ekoizpen eta prak@ka. [En línia]. Bilbao: Jokoteknia–Euskarazko Bideojokoen Jardunaldia. Consultable a través del DDD-UAB: https://ddd.uab.cat/record/234545