Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT) 

 

Comunicación audiovisualRevistas CientíficasTecnologías de la comunicación

España

Més informació: Journal of Sound, Silence, Image and Technology (tecnocampus.cat)

La revista científica Journal of Sound, Silence, Image and Technology (JoSSIT) neix en el si del grup de recerca homònim (SSIT), vinculat als centres universitaris del TecnoCampus, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La vocació d’aquesta publicació és recollir el debat acadèmic i la investigació científica sobre la relació del so com a concepte ample amb un context audiovisual.

La relació so-imatge és el nucli de la publicació. L’interès de JoSSIT és, doncs, pel so, la música i el silenci, les seves propietats i característiques ontològiques en relació a un fenomen comunicatiu i la seva inserció tècnica, narrativa, comunicativa i social en un producte audiovisual.

La revista JoSSIT accepta treballs amb un plantejament pluridisciplinar o amb enfocaments ben diversos –musicologia, sociologia, psicologia, comunicació, estètica i altres– sempre i quan l’epicentre de la recerca sigui la relació del so o banda sonora amb la imatge o el missatge audiovisual.

JoSSIT és una publicació científica electrònica en obert a Internet que s’interessa especialment per:

  • La narrativa del so, el silenci i la música en els audiovisuals
  • L’aplicació pràctica de la tecnologia vinculada al so, el silenci i la música
  • L’evolució de l’escolta i la interpretació del so, el silenci i la música
  • Les característiques del consum i la recepció del so i la música al segle XXI
  • Teories sobre so, silenci, música i la seva interrelació amb la imatge
  • Música, so, silenci i persuasió
  • Música, so, silenci i Internet