Sobre el Portal

El Portal de la Comunicació de l’Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB), fundat per Miquel de Moragas el març de 2001, ofereix informació i documentació especialitzada en els diferents aspectes de la comunicació orientada als investigadors, estudiants i professionals del sector, prioritàriament d’Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya.

Des que es va posar en línia, el Portal de la Comunicació InCom-UAB s’ha constituït com a mitjancer i punt de referència a Internet per a totes les persones interessades en els estudis sobre mitjans de comunicació, societat de la informació, tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i les seves repercussions i influències en l’organització social.

 

 

El Portal de la Comunicació InCom-UAB compleix quatre grans objectius:

a. Servir de punt de trobada i intercanvi d’idees entre estudiosos que comparteixen unes inquietuds intel·lectuals iguals o semblants, sempre dins de l’àmbit de la investigació en comunicació.

b. Oferir continguts de producció pròpia, en l’elaboració dels quals participen experts de diverses universitats espanyoles i llatinoamericanes.

c. Seleccionar i sistematitzar la informació disponible a la xarxa sobre comunicació. Ofereix enllaços amb les webs i els continguts que es consideren de més interès.

d. Fomentar la investigació en ciències de la comunicació i promoure la col·laboració entre el món universitari i el professional. El Portal per la seva pròpia naturalesa, permet difondre coneixements i intercanviar idees entre els sectors professionals i la investigació universitària en comunicació.

El Portal de la Comunicació InCom-UAB compta amb dues edicions: espanyol i català.

 

Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya col·labora amb el Portal de la Comunicació InCom-UAB des de juliol de 2001.

Amb aquesta participació al Portal la Institució Catalana contribueix a l’esforç del Institut de la Comunicació de la Universitat Autónoma de Barcelona de crear instruments d’anàlisi que permetin, tant a investigadors com a professionals, la interpretació dels canvis que experimenta la comunicació en la nova Societat de la Informació.

Si teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres. També, si us plau envieu informació sobre les activitats o publicacions que puguin ser d’interès per al Portal.

Amb la seva col.laboració podrem assolir el nostre objectiu: mantenir al Portal de la Comunicació InCom-UAB com una eina de referència i suport per a la comunitat de recerca i docència interessats en diferents aspectes de la comunicació.

 

Crèdits

Direcció acadèmica
Amparo Huertas
José Luis Terrón

Direcció del projecte
José Luis Terrón

Fundadors
Miquel de Moragas
Ramon G. Sedó

Redacció i xarxes socials
Amparo Huertas
José Luis Terrón
Marta Civil i Serra
Col·laboracions externes

 

Altres llocs web de l’InCom-UAB