Producció i exhibició de cinema a Catalunya 2000-2019

 

Selección

Anna Medrano

1.- Producció

Entre els anys 2000 i 2007 la producció de llargmetratges a Catalunya va seguir una lògica ascendent. A partir de 2007, però, trobem pujades i baixades contínues, on destaquen les 96 i 93 produccions de 2010 i 2015 respectivament. Contràriament, els darrers anys amb menys produccions són el 2018, amb 55 títols produïts, i el 2019, amb un total de 61. El 2015 observem una gran crescuda, però aquesta no es va mantenir durant els anys immediatament posteriors. De fet, la tendència a la baixa es va pronunciar el 2018, amb 38 produccions menys que el 2015. El 2019 es van produir sis pel·lícules més que el 2018 i es va aconseguir trencar amb aquesta tònica descendent.

 

 

Si comparem les dades amb la producció del conjunt de l’estat espanyol, comprovem que la producció catalana ha perdut pes percentual durant els darrers anys. Mentre el 2010 les productores catalanes participaven aproximadament en la meitat de les pel·lícules fetes a Espanya, el 2013 van participar en una de cada tres. L’informe dels anys 2016-2017 demostra la consolidació d’aquesta pèrdua de pes. El 2016 la participació catalana va representar el 30% del total de produccions espanyoles i el 2017 la xifra va baixar fins al 29%. Aquest percentatge va caure fins al 20% l’any 2018. El 2019 hi ha una lleu recuperació i els films catalans representen el 23% del total de pel·lícules de l’estat. Tanmateix, el percentatge segueix sent baix si el comparem amb el de fa deu anys.

 

Segueix llegint: OPA

Vistas:

134