+ info: Laertes

Un recorregut desacomplexadament subjectiu per una sèrie de films esdevinguts clàssics d´´una o altra manera. Molts d´´ells són fites del nostre imaginari cultural i social. D´´altres són tries més personals que han tingut una particular incidència en les vivències de l´´autor. ´…he anat passejant / pels camins de la imatge / a cops dirigint films / per veure-ho des de dintre / i a cops fent relectures / de propostes alienes / com si fossin miracles / ocults en les petxines / d´´un oceà invisible / que només un poema /…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.