Càtedra UNESCO

La Càtedra UNESCO  de Comunicació InCom-UAB, creada l’any 1990, fou la primera dedicada a l’àmbit de la comunicació. Adscrita a l’InCom-UAB, forma part de la xarxa internacional de càtedres Unesco de comunicació Orbicom.La finalitat de la Càtedra és desenvolupar activitats acadèmiques, d’investigació i transferència

Últim acord de renovació entre UAB i UNESCO: 2020-2024.

Coordinadora: Amparo Huertas Bailén.

Equip: José Luis Terrón, Gabriela Marques, Yolanda Martínez, Luiz Peres Neto, Saleta de Salvador Agra i Hadriel Theodoro.

A Twitter: @CatedraUNESCOC1