Càtedra UNESCO

La Càtedra UNESCO  de Comunicació InCom-UAB, creada l’any 1990, fou la primera dedicada a l’àmbit de la comunicació. Adscrita a l’InCom-UAB, forma part de la xarxa internacional de càtedres Unesco de comunicació Orbicom.La finalitat de la Càtedra és desenvolupar activitats acadèmiques, d’investigació i transferència

Últim acord de renovació entre UAB i UNESCO: 2020-2024.

Coordinadora: Amparo Huertas Bailén.

Equip: Denise Cogo, José Luis Terrón, Gabriela Marques, Yolanda Martínez, Luiz Peres Neto, Saleta de Salvador Agra i Hadriel Theodoro.

A Twitter: @CatedraUNESCOC1

Activitats destacades

13 de maig de 2021: Participació a la Jornada “Impacte de la Covid19 en les nostres activitats de recerca, de docència i de cooperació internacional“, al marc del congrés WHEC 2021-3rd World Higher Education Conference.

Publicacions destacades

Marques Gonçalves, G., & Willem, C. (2021). Lucha feminista gitana en España, lucha interseccional: El combate contra el Antigitanismo en las redes sociales en España. Investigaciones Feministas, 12(1), 127-143.

Terrón Blanco, José Luis (2020): “Cómo representan las fotografías una pandemia” [En línea]. ALAIC – Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación (vol. 19, núm. 35, septiembre-diciembre 2020), pág. 50-60. ISSN: 1807-3026.

Huertas Bailén, Amparo (2020): “Interreligious Dialogue in Public Service Broadcasting. A Case Study in Catalonia (Spain)” . Religions 2020,11 (9), 441. ISSN 2077-1444.

Huertas-Bailén, Amparo; Terrón-Blanco, José-Luis (2020). “Pluralismo religioso en la televisión pública: estudio del caso catalán”. En: Comunicación y diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). Valencia, España, 28-30 de octubre,
pp. 271-280. EPI SL. ISBN: 978 84 120239 5 4

Huertas Bailén, Amparo; Peres-Neto, Luiz (2020): “Migrantes que se autoproclaman autoridades discursivas: «¿Qué pasa en Venezuela?»”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 124, abril, págs. 147–169.

Theodoro, Hadriel; Cogo, Denise; Huertas Bailén, Amparo (2020): “Dinámicas de (in)visibilidad en la migración LGTBIQ+: una cuestión comunicacional”. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana – REMHU, vol. 28, núm. 59, págs. 113-131