Càtedra UNESCO

La Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB, creada l’any 1990, fou la primera a tot el món dedicada a l’àmbit de la comunicació. Es troba adscrita a l’InCom-UAB, que s’encarrega de la seva gestió i que li dóna suport amb el seu equip humà i infraestructura, i forma part de la xarxa internacional de càtedres Unesco de comunicació Orbicom.

La finalitat de la Càtedra és desenvolupar activitats acadèmiques i de recerca, així com promoure iniciatives de cooperació internacional, sobre temes de comunicació que es trobin en sintonia amb les idees, els valors i les iniciatives de la Unesco en aquest terreny (pluralisme i diversitat cultural, societat de la informació, comunicació i desenvolupament, participació democràtica,…) i la participació activa als fòrums acadèmics internacionals per tal de difondre la recerca realitzada.

La Càtedra promou el màster Mitjans, Comunicació i Cultura, que forma part del projecte de crear un Doctorat Iberoamericà en Comunicació, una iniciativa de l’InCom-UAB i la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb la Universitat de Lima, la Universitat Iberoamericana de Ciutat de Mèxic, l’Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors d’Occident (ITESO) i la Pontifícia Universitat Javeriana.

El màster es realitza conjuntament amb el Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB.

 

Objectius de la Càtedra

1. L’oferta de seminaris i conferències sobre temes clau de la investigació en comunicació de la Unesco.

2. Investigació en les línies principals d’interès de la Unesco:

– Comunicació, pluralisme i diversitat cultural: estudi del pluralisme i la diversitat en els àmbits polític, social i cultural.

– Societat de la informació: anàlisi de les conseqüències de l’aplicació de les noves tecnologies de la comunicació en els processos de comunicació social.

– Comunicació i desenvolupament: seguiment de les accions de la Unesco amb la finalitat d’enfortir la comunicació lliure, independent i plural que promogui l’accés universal a la informació i les tecnologies de la comunicación.

– Accés a la informació i participació democràtica: seguiment del debat, polítiques i iniciatives per a garantir l’accés directe als mitjans per part de la ciutadania i les comunitats geogràfiques o grups d’interès.

3. Impuls d’iniciatives en programes d’investigació sobre les línies de recerca de la Càtedra.

4. Participació activa en els fòrums acadèmics internacionals per a difondre la investigació realitzada.

 

Enllaç al lloc web de la Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB