Càtedra UNESCO

La Càtedra UNESCO  de Comunicació (InCom-UAB), creada l’any 1990, fou la primera dedicada a l’àmbit de la comunicació. Adscrita a l’InCom-UAB, forma part de la xarxa internacional de càtedres Unesco de comunicació Orbicom.La finalitat de la Càtedra és desenvolupar activitats acadèmiques, d’investigació i transferència

Coordinadora: Amparo Huertas Bailén.

A Twitter: @CatedraUNESCOC1

ACTIVITATS DESTACADES (2020-2024)

PROJECTES

POLARITZACIÓ SOCIAL I INTERCULTURALITAT: El SEGUIMENT DE L’ACTUALITAT POLÍTICA PER PART DE LA JOVENTUT MIGRANT I AUTÒCTONA DES D’UNA MIRADA INTERSECCIONAL (PID2021-125032OB-I00) (2022-2025)
Import concedit: 60.500 €
Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 / Modalidad Investigación Orientada Tipo B

La comunitat xinesa davant el discurs d’odi durant la pandèmia Covid-19 (2022)
En colaboración con el Centre d’Estudis i Recerca d’Asia Oriental, CERAO-UAB.
Importe: 9.500 €
Entidad financiadora: Institut Català Internacional per la Pau (ICI01521_00001/2021)

Diàleg Brasil-Espanya per a la innovació docent en comunicació inclusiva (2021-2023)
Amb ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) São Paulo/Brasil.
Import: 8.120,00 €
Entidad financiadora: Fundació Autònoma Solidària (firma de conveni)
L’objectiu és contribuir a la formació de futurs/es comunicadors/es (periodisme, publicitat,…) en matèria de comunicació inclusiva a partir d’una investigació acció desenvolupada a Brasil i Espanya de forma dialògica. Amb una mirada transnacional i interseccional, s’abordaran els problemes relacionats amb: migració, refugiats, comunitats indígenes i expressions de gènere (LGTBI+). + info: Enllaç

TROBADES

25 novembre 2022: Participació a la II Jornada d’Ètica Periodística, organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i les onze universitats catalanes amb estudis de periodisme . Tema: “La comunicació inclusiva com un valor ètic per a futurs periodistes” Barcelona – Luiz Peres

11/12 novembre 2022: Participació a les Jornades EDU[mèdia] sobre l’Educació Mediàtica. Tema: Televisions locals i educació. Barcelona – Amparo Huertas. Publicació: “Centres docents i mitjans de comunicació local: Cinc camins per explorar com treballar conjuntament

3/4 novembre 2022: Assistència a la International Conference on Transforming Knowledge for Just and Sustainable Futures, 30th anniversary of the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme. Paris – Amparo Huertas

26/30 setembre 2022: ALAIC 2022. Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. #EuNãoSouUmVírus – uma análise do ativismo digital da diáspora chinesa frente a discursos racistas durante a pandemia de Covid-19. Denise Cogo/Luiz Peres/Amparo Huertas

19/21 setembre 2022: ICLARS. Presentació de la ponència: La presencia del diálogo interreligioso en la televisión pública. Estudio del caso catalán – Amparo Huertas 

30 juny/1 juliol 2022: CIMIE22 – X Multidisciplinary International Congress of Educational Research (Barcelona). Presentació ponència: La comunicación inclusiva en la formación universitaria de futuros profesionales del sector mediático-cultural – Amparo Huertas/Denise Cogo/Julia Faria Camargo/Gabriela Machado Ramos de Almeida/Celina Navarro/Luiz Peres

8 de juny 2022: Participació a Press Ethics and Media Freedom: One Day Symposium (St Bride Foundation, London EC4Y 8EQ)
“Inclusiveness communication: an ethical value for future journalists?” Luiz Peres-Neto

18-20 maig 2022: Critical Romani Studies (Department at Södertörn University and the Romani Studies Program at Central European University, in cooperation with the European Roma Institute for Arts and Culture and the Romani Studies Program at FXB Centre, Harvard University): “Destroying, healing and remembering: thinking antigypsyism in a dialogue with Achille Mbembe” – Gabriela Marques Gonçalves

26 de març 2022: conferència “Formación de audiencias activas para la generación de la acción pública“. Organitza: Maestría en Comunicación para la Acción Política y Social (Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Humanas 2022, Universidad Simón Bolívar – México) – Amparo Huertas

12 de març 2022: Symposium on Misinformation and Global Communication. Beijing (Online). Presentació de la revista Online Media and Global Communication. Sinophobia, Hate speech, and Right-Wing Disinformation in Spain: Luiz Peres Garzezi & Amparo Huertas-Bailén.

15 d’octubre 2021: Participació a les III Jornada. Estudis d’audiència i recepció de la societat digital, a la Universitat d’Alacant (Asociación Española de Investigación de la Comunicación, ae-ic) – Amparo Huertas

5 d’octubre de 2021: Participació al Seminari d’Alfabetització contra la Desinformació/Escola Aberta de Formación Permanente da Universidade de Vigo amb la ponència “El papel actiu dels públics en la lluita contra la desinformació: èxits i límits del contrarelat” – Amparo Huertas

8-10 de setembre de 2021: Participació a VII Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud. VI Seminario Internacional de Bioderecho – “Vulnerabilidades, salud y derechos: estrategias para la post-pandemia” (Universidad de Buenos Aíres) – Amparo Huertas

8 de juliol de 2021: Participació a la XIII Jornada de la Mesa “Narratives alternatives contra el racisme” (CAC) – Amparo Huertas

6 de juliol de 2021: Participació a la Jornada Cuatro décadas de tratamiento periodístico sobre el VIH (Trabajando en positivo) – José Luis Terrón

26 de maig de 2021: Imaginarios mediáticos LGTBI+ (Webinar organitzat al marc del Màster en Comunicació LGTBI+) – Amparo Huertas

13 de maig de 2021: Participació a la Jornada “Impacte de la Covid19 en les nostres activitats de recerca, de docència i de cooperació internacional“, al marc del congrés WHEC 2021-3rd World Higher Education Conference. – Amparo Huertas (Trobada de Càtedres UNESCO Catalanes)

FORMACIÓ (Selecció – Treballs de Final de Grau)

Periodisme, UAB:

La formació en comunicació inclusiva al grau de Periodisme: estudi qualitatiu de les opinions i propostes de l’alumnat d’universitats catalanes. Autora: Ana Augusto Arenas (Tutoría: Amparo Huertas Bailén, 2021/22)
Periodisme Social a la televisió pública europea: Anàlisi del tractament informatiu dels refugiats sirians. Autor: Àxel Boada Mercado (Tutoría: Amparo Huertas Bailén, 2021/22)
Cosificació i gordofòbia a la prensa digital: el cas de la Tania Llasera. Autora: Irene Conde García (Tutoría: Amparo Huertas Bailén, 2021/22)
El perfil psicològic i la salut mental de Diana de Gal·les al discurs informatiu de RTVE des de la perspectiva de gènere. Autora: Èlia Espinosa Carrillo (Tutoría: Amparo Huertas Bailén, 2021/22)
– La perspectiva interseccional al relat periodístic sobre Les Kellys: estudi comparatiu de la premsa tradicional i alternativa. Autores: Laura Alzueta Navarro i Ona Bachrach Barba  (Tutoría: Amparo Huertas Bailén, 2020/21) PREMI!! Observatori de la Igualtat – UAB 

Comunicació Audiovisual, UAB, 2020-2021:

– Interculturalitat, religió i ficció: La representació de la població migrant musulmana a les sèries de televisió. Estudi de cas: “Ramy”. Autora: Elena Albert Pombo (Tutoría: Amparo Huertas Bailén, 2020/21) PREMI!! Reconeixement de la seva contribució a la justicia social (Fundació Autònoma Solidària) 

PUBLICACIONS

Cogo, Denise; Rodríguez Santos, Deborah (2022). Precarious Migrants in a Sharing Economy| #Nosomosdesertores: Activism and Narratives of the Cuban Diaspora on Twitter. International Journal of Communication 16(2022), 5603–5625

Huertas Bailén, Amparo (2021). “La investigación en comunicación: Proceso creativo y compromiso social”. En García-Jiménez, L.; Torrado-Morales, S. y Sánchez-Soriano, J.J.: Pensar la comunicación desde las periferias. Editorial Comunicación Social. ISBN: 978-84-17600-38-9, Pág. 147-168.

Huertas Bailén, Amparo (2021): “Teorías y modos de pensar las audiencias”. En Natalia Quintas-Froufe y Ana González-Neira (coords.): Los estudios de audiencia. De la tradición a la innovación. Barcelona: Editorial Gedisa. ISBN: 978-84-18525-87-2, pág. 21-42.

Huertas Bailén, Amparo (2020): “Interreligious Dialogue in Public Service Broadcasting. A Case Study in Catalonia (Spain)” . Religions 2020,11 (9), 441. ISSN 2077-1444.

Huertas Bailén, Amparo; Peres-Neto, Luiz (2020): “Migrantes que se autoproclaman autoridades discursivas: «¿Qué pasa en Venezuela?»”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 124, abril, págs. 147–169.

Huertas-Bailén, Amparo; Terrón-Blanco, José-Luis (2020). “Pluralismo religioso en la televisión pública: estudio del caso catalán”. En: Comunicación y diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). Valencia, España, 28-30 de octubre,
pp. 271-280. EPI SL. ISBN: 978 84 120239 5 4

Marques Gonçalves, G. (2021). “Consumo televisivo de la población gitana y sus reflexiones sobre el reality show Los Gypsy Kings“. InterCom – Revista Brasileira de Cièncias da Comunicaçao, Sao Paulo, v. 44, n. 3, p. 21-34, ser/dez. 2021.

Mohammed ElHajji, Denise Cogo & Amparo Huertas (eds.) (2020): Migraciones transnacionales, interculturalidad, políticas y comunicación. Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84-120344-8-6

Peres-Neto, Luiz; Rodarte, André (2020): “O conceito de Audiencia na Era dos Rastros Digitais: um debate a partir do ponto cego de Dallas Smythe“. Brazilian Journal of Technology, Communication, and Cognitive Science, vol. 8, núm, diciembre 20 pág.

Ramirez Leyva, F.M.; Terrón Blanco, J.L. y Castro Castañeda, R. (2021). Noticias y frames de salud en la televisión en México. Enfoque sobre contenidos y perspectiva de géneroComunicación y Sociedad, 1-20

Terrón Blanco, José Luis (2020): “Cómo representan las fotografías una pandemia” [En línea]. ALAIC – Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación (vol. 19, núm. 35, septiembre-diciembre 2020), pág. 50-60. ISSN: 1807-3026.

Terrón, José Luis; Peñafiel, Carmen; Catalán, Daniel; Ramos Rodríguez, Mar, coords. (2021): Comunicación y promoción de la salud en la era digital. Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-1377-416-9. ISBN (e-book): 97884-1377-541-8.

Theodoro, Hadriel; Cogo, Denise; Huertas Bailén, Amparo (2020): “Dinámicas de (in)visibilidad en la migración LGTBIQ+: una cuestión comunicacional”. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana – REMHU, vol. 28, núm. 59, págs. 113-131

Villaplana Ruiz, Virginia; León Olvera, Alejandra (eds.) (2022): #NetNarcocultura. Estudios de Género y Juventud en la sociedad red. Historia, discursos culturales y tendencias de consumo. InCom-UAB Publicacions, 24. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 978-84- 124136-0-1. Amb el suport de la Càtedra.

Willem, Cilia i Marques Gonçalves, Gabriela (2022). Young women. Social Media and Antigypsyism in Spain: An Experience of an Online Workshop with Roma Girls and Women, ILCEA [on line], 46.