Comunicació LGTBI+

Davant l’important paper que la comunicació continua tenint en la construcció de què és ser part de la població LGTBI a les nostres societats, el Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB) comparteix documents e informacions actulas, que esperem siguin útiles a l’hora de construir bones històries i narratives periodísitques, publicitàries, de ficció,…

A Twitter: @ComLgtbi