Minories digitals

Per la convivència entre iguals des de la diversitat

Aquest és un espai creat a Facebook que intenta donar compte de les desigualtats i discriminacions socials, parant atenció als estudis de comunicació i les narratives periodístiques.

Es va crear a finals de l’any 2013 i, a partir de febrer del 2021, es gestiona des de la Càtedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB.

 

Facebook: Minorías Digitales 

Twitter: @CatedraUNESCO1