Reglament

L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) es va fundar el 18 de desembre de 1997, per acord de la Junta de Govern de la UAB, durant el mandat de l’Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Carles Solà. El catedràtic de Comunicació Dr. Miquel de Moragas i Spà va dissenyar i fundar l’InCom-UAB, del qual en va ser director fins a desembre de 2009.

Amb la creació de l’InCom-UAB, la Universitat Autònoma ―pionera en els estudis de comunicació a Catalunya, iniciats el curs 1971–1972― volia respondre als nous reptes de la societat de la informació, dotant-se d’un Institut especialitzat en comunicació, de caràcter interdepartamental, que contribuís significativament a la recerca en aquest sector estratègic.

L’InCom-UAB, a més de potenciar la recerca a la UAB, es proposava omplir el buit deixat per la desaparició del Centre d’Investigació de la Comunicació (CEDIC) de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d’establir dinàmiques de col·laboració amb equips d’altres universitats per tal de potenciar la qualitat i la projecció de la recerca sobre comunicació a Catalunya.

 

Reglament de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB)

En compliment de la normativa vigent del reglament marc dels centres de recerca propis de la UAB, el 20 de desembre de 2006 el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el Reglament de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB). Aquest var ser modificat per acord de 30 de setembre de 2020.