Equip

Directora
HUERTAS BAILÉN, Amparo

Consell de direcció
HUERTAS BAILÉN, Amparo
TERRÓN BLANCO, José Luis
MARÍN OTTO, Enric
CIVIL I SERRA, Marta

Personal Tècnic Suport a la Recerca
CIVIL I SERRA, Marta (Secretària tècnica)

RESPONSABLES DE PROJECTES

Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura InCom-UAB (2017/SGR-760)
Coordinadora: HUERTAS BAILÉN, Amparo

Portal de la Comunicació InCom-UAB
TERRÓN BLANCO, José Luis

Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)
HUERTAS BAILÉN, Amparo

Informe de la comunicació a Catalunya (2017‒2018 / 2019-2020)
CIVIL i SERRA, Marta; LÓPEZ, Bernat (editors)

Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya
Projecte en col·laboració amb la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
(UAB). En procés de construcció. Títol provisional.
NIQUI ESPINOSA, Cinto

Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB
HUERTAS BAILÉN, Amparo

Màster en Comunicació LGTBI+
HUERTAS BAILÉN, Amparo

Col·lecció eBooks InCom-UAB Publicacions
TERRÓN BLANCO, José Luis

Col·lecció Atlántica de Comunicación Editorial UOC / InCom-UAB
COGO, Denise; HUERTAS BAILÉN, Amparo

Col·lecció Studies (Editorial Héroes de Papel)
CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.

RESPONSABLES DE LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca Comunicació i Diversitat (DIVERSLab InCom-UAB) / Comunicació
LGTBI+
HUERTAS BAILÉN, Amparo
Línia de recerca Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom-UAB)
FERRÉ PAVIA, Carme
Línia de recerca Laboratori Comunicació i Salut (SCOMLab InCom-UAB)
TERRÓN BLANCO, José Luis
Línea de recerca Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB)
CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.

INVESTIGADORS/ES

BADET, Maria
(consultora de comunicació; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InComUAB)
BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía
(Departamento de Márketing y Comunicación, Universidad de Cádiz)
BERGÉS SAURA, Laura
(Departament de Filologia Catalana i Comunicació, Universitat de Lleida)
BRUNAT, Gemma
(En Directe – Plurals SL)
CALLEJO GALLEGO, Manuel Javier
(Departamento de Sociología I, Universidad Nacional de Educación a Distancia)
CAPURRO ROBLES, María
(Universidad Nacional de Lanús, Argentina)
CIVIL I SERRA, Marta
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
COGO, Denise
(Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil) Memòria InCom-UAB 2020
CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.
(Departament de Comunicació; Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic
– Universitat Central de Catalunya)
CORBELLA, Joan M.
(Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra; UNICA-UPF)
COROMINAS, Maria
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona)
DÍAZ, María Jesús
(Departamento de Humanidades, Universidade da Coruña)
EGUIA, José Luis
(Departament de Projectes d’Enginyeria, Universitat Politècnica de Catalunya)
ECHEVERRIA, Xavier David
(Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil – Equador, Institut de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
FERRÉ PAVIA, Carme
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB)
FRANCO COELHO, Rafael
(Universidade Federal de Goiás, Brasil)
GINESTA, Xavier
(Departament de Comunicació, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
GONZÁLEZ COLLANTES, Carla
(Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona; Departament d’Humanitats,
Universitat Pompeu Fabra; Departament d’Idiomes, Universitat Internacional de Catalunya; Llengua i
Mèdia, Universitat Autònoma de Barcelona)
GONZÁLEZ ROMO, Zahaira Fabiola
(Departament de Ciències de la Comunicació, Universitat Internacional de Catalunya; Departament de
Comunicació, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya; Tecnocampus, Universitat Pompeu
Fabra; Universitat Oberta de Catalunya; Escola Universitària del Mediterrani, Universitat de Girona; ESERP
Business School; Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, Universitat Politècnica de Catalunya;
Universidad Europea Miguel de Cervantes)
GONZÁLEZ ZABALETA, Alejandro
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)Memòria InCom-UAB 2020
GUERRA PALMERO, María José
(Universidad de La Laguna)
GUTIÉRREZ, Carlos A.
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
JAUME, Mònica
(Consorci per a la Normalització Lingüística)
JITAN ZUATIER, Nadine Naser
(Jeddah college of Advertisting, University of Business and Technology. Doctoranda Departament de
Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB. Incorporació pendent d’aprovació al 2021))
HUERTAS BAILÉN, Amparo
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB)
LABIO, Aurora
(Departamento de Periodismo II, Universidad de Sevilla)
LOBERA, Josep
(Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid)
LUNA, Maria
(Tecnocampus Mataró; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB)
LÓPEZ, Bernat
(Departament d’Estudis de Comunicació, Universitat Rovira i Virgili)
MARÍN, Enric
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona)
MARQUES GONÇALVES, Gabriela
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
MARTÍNEZ GARCÍA, Luisa de Carmen
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona)
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier
(Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya)
MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda
(Consellería de Educación de la Xunta de Galicia; InCom-UAB)
MOGGIA NARVÁEZ, Leonardo
(Viña del Mar, Xile; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
MONTERO, María Dolores
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB) Memòria InCom-UAB 2020
MORAGAS I SPÀ, Miquel de
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB)
NIQUI ESPINOSA, Cinto
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB)
NUNES DE SOUSA, Ana Lúcia
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
PERES GARZESI, Luiz
(Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo, Brasil; Universitat de Girona;
Universitat Oberta de Catalunya)
PEÑAFIEL, Carmen
(Departamento de Periodismo, Universidad del País Vasco/Euskal Erriko Unibertsitatea)
PONTE, Cristina
(Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
PUIG GONZÁLEZ, Quim
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona)
QUINTAS, Natalia
Universidade da Coruña
RAMIREZ LEYVA, Flor Micaela
(Universidad de Guadalajara, México)
RIBES, Xavier
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona)
RÍO, Olga del
(Universitat de Girona)
RIZO, Marta
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mèxic)
RUBIO PANADÉS, Eulàlia
(Doctoranda Departament de Comunicació Ausiovisual i Publicitat, UAB. Incorporació pendent d’aprovació
al 2021)
SABATÉ I SALAZAR, Joan
(Departament de Comunicació, Universitat Ramon Llull)
SALVADOR AGRA, Saleta de
(Universidad de Vigo; InCom-UAB)Memòria InCom-UAB 2020
SANTAMARIA, Laura
(Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental; Llengua i Mèdia, UAB)
SORIANO, Jaume
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona)
STEINBRÜGGEN, Lydia
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
SUBERVI, Federico
(Consultor sobre Comunicació/Mitjans Llatins, EUA)
TAMAYO ACEVEDO, Mónica Isabel
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
TANDIAN, Aly
(Université Gaston Berger de Sant-Louis, Senegal)TERRÓN BLANCO, José Luis
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB)
TESO ALONSO, Gemma
(Consejería de Educación, Comunidad de Madrid)
THEODORO, Hadriel
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)
VILLAPLANA RUIZ, Virginia
(Universidad de Murcia)
ZURIAN, Fran A.
(Universidad Complutense de Madrid)