Projectes actuals

POLARITZACIÓ SOCIAL I INTERCULTURALITAT: EL SEGUIMENT DE L’ACTUALITAT POLITICA PER PART DE LA JOVENTUT MIGRANT I
AUTÒCTONA DES D’UNA MIRADA INTERSECCIONAL (PID2021-125032OB-I00) (2022 – 2025)

Entidad finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación – Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 / Modalidad Investigación Orientada Tipo B
Investigadora principal: Amparo Huertas Bailén
Equip d’investigació: Adolfo Carratalá Simón, Ana González Neira, Gonzalo Iturregui Gallardo, Luiz Peres Garzezi y Natalia Quintas Froufe
Equipo de treball: María Badet y Gabriel Bayarri
Import concedit: 60.500 €

Diàleg Brasil-Espanya per a la innovació docent en comunicació inclusiva (2021-2023)

Investigadores principals: Amparo Huertas i Denise Cogo (Càtedra UNESCO Comunicació InCom-UAB)

Amb ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) São Paulo/Brasil.
L’objectiu és contribuir a la formació de futurs/es comunicadors/es (periodisme, publicitat,…) en matèria de comunicació inclusiva a partir d’una investigació acció desenvolupada a Brasil i Espanya de forma dialògica. Amb una mirada transnacional i interseccional, s’abordaran els problemes relacionats amb: migració, refugiats, comunitats indígenes i expressions de gènere (LGTBI+).
Import concedit: 8.120,00 €