Projectes finalitzats (2015-2019)

“Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3” (2018–2019)

Investigadora principal: Dra. Amparo Huertas Bailén

Entitat finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Referència concessió: Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa, per a l’any 2017 (2017 RELIG 00003)

Institucions participants: InCom-UAB

Quantitat concedida: 6.000,00 €

Equip: José Luis Terrón Blanco, Montse Santamarina, Yolanda Martínez Suárez; Saleta de Salvador Agra

 

“Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” (2015–2016)

Investigadora principal: Dra. Amparo Huertas Bailén

Entitat finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Referència concessió: Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa, per a l’any 2015 (2015RELIG 00016)

Institucions participants: InCom-UAB

Quantitat concedida: 7.142,86 €

Equip: José Luis Terrón Blanco; Yolanda Martínez Suárez; Saleta de Salvador Agra; Maria Luna