Balanç final positiu del projecte finançat per la FAS destinat a la sensibilització sobre les realitats indígenes

L'InCom-UAB ha desenvolupat el projecte “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d’Amèrica Llatina” durant el curs 2015‒2016, finançat per la Fundació Autònoma Solidària (UAB)

Bellaterra, 28‒11‒2016. L’objectiu del projecte “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d’Amèrica Llatina” ha estat donar a conèixer les realitats i cosmovisions dels pobles originaris des d’una perspectiva crítica i crear espais de debat entre estudiants i equips investigadors especialitzats. Els temes clau han estat: desigualtats globals, drets humans, gènere, medi ambient i aportacions a la societat majoritària.

Amparo Huertas Bailén, coordinadora del projecte, valora molt positivament la rebuda que aquesta iniciativa ha tingut entre l'alumnat, ateses les diverses discussions que s'han generat. A més, des del punt de vista de l'InCom-UAB, aquest projecte ha permès establir els primers vincles amb diferents grups d'investigació catalans, així com reforçar relacions prèvies, amb el Panorama Cinema Colombià i l’Arts Santa Mònica. De fet, des de la Fundació Autònoma Solidària (UAB), han fet arribar a l'InCom-UAB les seves felicitacions, valorant molt positivament els resultats assolits.

En el marc d'aquesta iniciativa, s’han realitzat tres tipus d’activitats.

En primer lloc, tres sessions informatives i de debat amb estudiants de la UAB de tres Graus diferents (Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, i Periodisme). En total, han assistit 240 estudiants. Es van lliurar diferents guies, adaptades a cada Grau, per tal d'incentivar el desenvolupament de Treballs de Final de Grau sobre la temàtica (l'ús d'imatges indígenes per a desenvolupar marques publicitàries, la representació que fa el cinema de les comunitats indígenes, propostes digitals per a conservar les llengües minoritàries, el tractament periodístic del món indígena,…).

En segon lloc, dos cinefòrums, amb les projeccions dels documentals Resistencia en la línea negra i Naboba, visión ancestral del Pueblo Arhuaco, ambdós del director indígena Amado Villafaña Chaparro i del col·lectiu Zhigoneshi. La taula rodona del primer va estar formada per Maria Luna (com a representat del Colectivo El perro que Ladra), Lina González (de l'Observatorio ADPI‒por la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas) i Rafael Franco Coelho (especialitzat en l'estudi de l'ús dels mitjans digitals per part de les comunitats indígenes). Aquesta activitat es va desenvolupar el 9 de desembre del 2015 a la Sala Cinema de la UAB ―amb la col·laboració de Cultura en Viu- i van assistir-hi uns 40 estudiants. El segon cinefòrum es va desenvolupar a l'espai Arts Santa Mònica-Barcelona el 9 de juny del 2016, en el marc del Panorama del Cinema Colombià (organitzat pel Colectivo El perro que Ladra). Al debat també hi va participar Maria Luna i un representant de l'Observatorio ADPI, Juan Manuel Viatela, a més de la directora del projecte Amparo Huertas Bailén. Van assistir-hi unes 200 persones.

L'última activitat ha estat l'organització d'un workshop amb l’objectiu de reflexionar sobre l’estudi de les comunitats indígenes amb una mirada interdisciplinària. Després d’obrir un call for papers i avaluar les propostes rebudes (de desembre del 2015 al maig de 2016), es va fer un programa amb 13 ponències. Van participar equips d'antropologia de la Universitat de Barcelona i de la UAB, a més d’altres investigadors de Brasil, Mèxic, Noruega, Suïssa i Veneçuela. Uns 10 estudiants de Doctorat de diferents centres de la UAB van assistir a la Jornada. Aquesta activitat va comptar amb el suport de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB). Pròximament, estaran disponibles algunes de les ponències al canal de Youtube del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) i també s'està avaluant la possibilitat de publicar un eBook a la col·lecció de l'InCom-UAB.

Fotografia: L’investigador Rafael Franco Coelho, en una de les sessions de treball del projecte (Copyright: InCom-UAB).

 

Balance final positivo del proyecto financiado por la FAS destinado a la sensibilización sobre las realidades indígenas

El InCom-UAB ha desarrollado el proyecto “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d’Amèrica Llatina” [“Acercándonos a las realidades socioculturales, luchas y resistencias de las comunidades indígenas de América Latina”] durante el curso 2015‒2016, financiado por la Fundació Autònoma Solidària (UAB)

Bellaterra, 28‒11‒2016. El objetivo del proyecto “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d’Amèrica Llatina” [“Acercándonos a las realidades socioculturales, luchas y resistencias de las comunidades indígenas de América Latina”] ha sido dar a conocer las realidades y cosmovisiones de los pueblos originarios desde una perspectiva crítica y crear espacios de debate entre estudiantes y equipos investigadores especializados. Los temas clave han sido: desigualdades globales, derechos humanos, género, medio ambiente y aportaciones a la sociedad mayoritaria.

Amparo Huertas Bailén, coordinadora del proyecto, valora muy positivamente el recibimiento que esta iniciativa ha tenido entre el alumnado, vistas las diversas discusiones que se han generado. Además, desde el punto de vista del InCom-UAB, este proyecto ha permitido establecer los primeros vínculos con diferentes grupos de investigación catalanes, así como reforzar relaciones previas, con el Panorama Cine Colombiano y el Arts Santa Mònica. De hecho, desde la Fundació Autònoma Solidària (UAB), han hecho llegar al InCom-UAB sus felicitaciones, valorando muy positivamente los resultados alcanzados.

En el marco de esta iniciativa, se han realizado tres tipos de actividades.

En primer lugar, tres sesiones informativas y de debate con estudiantes de la UAB de tres Grados diferentes (Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, y Periodismo). En total, han asistido 240 estudiantes. Se entregaron distintas guías, adaptadas a cada Grado, con el objetivo de incentivar el desarrollo de Trabajos de Final de Grado sobre la temática (el uso de imágenes indígenas para desarrollar marcas publicitarias, la representación que hace el cine de las comunidades indígenas, propuestas digitales para conservar las lenguas minoritarias, el tratamiento periodístico del mundo indígena,…).

En segundo lugar, dos cinefórums, con las proyecciones de los documentales Resistencia en la línea negra y Naboba, visión ancestral del Pueblo Arhuaco, ambos del director indígena Amado Villafaña Chaparro y del colectivo Zhigoneshi. La mesa redonda del primero estuvo formada por Maria Luna (como representante del Colectivo El perro que Ladra), Lina González (del Observatorio ADPI‒por la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas) y Rafael Franco Coelho (especializado en el estudio del uso de los medios digitales por parte de las comunidades indígenas). Esta actividad se desarrolló el 9 de diciembre del 2015 en la Sala Cinema de la UAB ―con la colaboración de Cultura en Viu― y asistieron unos 40 estudiantes. El segundo cinefórum se desarrolló en el espacio Arts Santa Mònica-Barcelona el 9 de junio del 2016, en el marco del Panorama del Cine Colombiano (organizado por el Colectivo El perro que Ladra). En el debate también participó Maria Luna y un representante del Observatorio ADPI, Juan Manuel Viatela, además de la directora del proyecto Amparo Huertas Bailén. Asistieron unas 200 personas.

La última actividad ha sido la organización de un workshop con el objetivo de reflexionar sobre el estudio de las comunidades indígenas con una mirada interdisciplinar. Después de abrir un call for papers y avaluar las propuestas recibidas (de diciembre de 2015 a mayo de 2016), se hizo un programa con 13 ponencias. Participaron equipos de antropología de la Universidad de Barcelona y de la UAB, además de otros investigadores de Brasil, México, Noruega, Suiza y Venezuela. Unos 10 estudiantes de Doctorado de distintos centros de la UAB asistieron a la Jornada. Esta actividad contó con el apoyo de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB). Próximamente, estarán disponibles algunas de las ponencias en el canal de Youtube del Portal de la Comunicación (InCom-UAB) y también se está evaluando la posibilidad de publicar un eBook en la colección del InCom-UAB.

Fotografía: El investigador Rafael Franco Coelho, en una de les sesiones de trabajo del proyecto (Copyright: InCom-UAB).