Convenis i acords del nostre centre actius durant l’any 2023

1.Organització de les Nacions Unides per a l´Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), conveni de manteniment de la Càtedra UNESCO de Comunicació de la UAB per a la promoció de la cooperació científica internacional (2020-2023). La Càtedra UNESCO de Comunicació forma part d’ORBICOM (Xarxa de les Càtedres UNESCO de Comunicació)

2. Fundació Autònoma Solidària (FAS). Aquest conveni té per objecte establir els drets i obligacions de les parts en el marc de la concessió de l’ajut de la XXXVIII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB pel desenvolupament del projecte “Diàleg Brasil-Espanya per a la innovació docent en comunicació inclusiva: diagnòstic i propostes d’actuació a partir de la investigació acció”, d’acord amb la memòria tècnica presentada per la persona responsable del projecte, Amparo Huertas Bailén, adscrita a la UAB (2021-2023). Llibre resultat del projecte (català, castellà i portuguès), Idees per a abordar la comunicació inclusiva en els estudis universitaris de comunicació (2023)

3. Naturgy, conveni per a la realització de l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2021–2022. (2022-2023)

4. Conveni marc entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Conseil de la Communaute Marocaine a l’ètranger-Royaume du Maroc (2022-2023)

5. Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, subvenció relativa a l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) i el Portal de la Comunicació. Inclou el suport a l’Informe de la comunicació a Catalunya 2021–2022. (2023)

6. NOU! (Signat a l’octubre de 2023) Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament d’Esparreguera. Objectiu: Assessorar puntualment el procés de treball dins l’àmbit comunicatiu, a escala metodològica i qualitativa, de l’àrea tècnica del Comissionat de Comunicació de l’Ajuntament d’Esparreguera que se centra en tres àmbits d’actuació: fomentar la participació i la iniciativa en l’àmbit de la comunicació municipal; fer controls i seguiment de la qualitat comunicativa dels mitjans de comunicació públics i la comunicació en l’àmbit municipal; i desplegar el Pla de Comunicació Municipal. (2023-2024)