Conversant amb José Candón i Guiomar Rovira

El programa de Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB amb col·laboració amb l’InCom-UAB va organitzar la conferència titulada “Del ciberactivismo a la tecnopolítica. Movimientos sociales en la era del escepticismo tecnológico” que va impartir José Candón Mena (Professor Titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Comunicació a la Universitat de Sevilla; iInvestigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social-COMPOLÍTICAS) i Guiomar Rovira (investigadora Marie Skłodowska-Curie de la Unió Europea a la Universitat de Girona amb el projecte “Accions feministes online: Oportunitats i problemes de la campanya del MeToo”). L’activitat es va celebrar el 29 de abril a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

 

L’acte va ser moderat per Amparo Huertas, directora de l’Incom-UAB i membre de l’equip investigador d’aquest programa de Dotorat. Aquesta conferència va servir per donar a conèixer una nova publicació de l’editorial Comunicación Social: Del ciberactivismo a la tecnopolítica. Movimientos sociales en la era del escepticismo tecnológico (Equip editor: José Candón Mena i David Montero Sánchez)

Durant els últims anys s’han produït profundes transformacions en la manera en que els moviments socials han negociat amb l’ús de la tecnologia digital, alhora que també s’han donat molts canvis en la teorització d’aquesta relació. Actualment l’activitat dels moviments socials està fortament marcada per les dinàmiques de la cultura digital en un entorn dominat per les xarxes sociodigitals comercials. És evident que cal una reflexió crítica davant aquests canvis. Cal pensar sobre les transformacions en el terreny del joc tecnopolític i també sobre com, des de l’acadèmia, s’està estudiant aquest fenomen. Calen perspectives acadèmiques compromeses amb el canvi social. Aquests van ser les algunes de les idees que es van desenvolupar a la trobada.