El material de l'InCom-UAB disponible al Dipòsit Digital de Documents de la UAB supera les 10.000 consultes el 2017

L'InCom-UAB té registrats al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) 207 documents. Durant l'any 2017, el nombre de consultes ha estat 10.416. Les descàrregues van arribar a 7.366

Bellaterra, 18-01-2017. Les xifres de consulta del material que l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) té al Dipòsit Digital de Documents de la UAB han crescut durant el 2017. Les consultes han arribat a 10.416, davant les 8.927 del 2016 i les 4.761 del 2015. La mateixa tendència es detecta en relació amb les descàrregues. El 2017 es van fer 7.366 descàrregues, davant les 6.107 del 2016 i les 2.917 del 2015. La major part d’usuaris es connecten des d’Espanya, Catalunya, Mèxic, Estats Units, Perú, Colòmbia i Xina.

Fa uns 30 dies es va incorporar al dipòsit de la UAB el llibre homenatge a Martín Barbero, coordinat per Miquel de Moragas, José Luis Terrón i Omar Rincón i publicat a la col·lecció d'eBooks del nostre centre. El seu titol és De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 30 años después i ja s'han fet 184 consultes i 50 descàrregues.

Per a més informació:

DDD (UAB)

 

El material del InCom-UAB disponible en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB supera las 10.000 consultas en 2017

El InCom-UAB tiene registrados en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) 207 documentos. Durante el año 2017, el número de consultas ha sido de 10.416. Las descargas llegaron a 7.366

Bellaterra, 18-01-2017. Las cifras de consulta del material que el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) tiene en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB han crecido durante el año 2017. Las consultas han llegado a 10.416, frente a las 8.927 de 2016 y las 4.761 de 2015. La misma tendencia se detecta en relación con las descargas. En 2017 se hicieron 7.366 descargas, frente a las 6.107 de 2016 y las 2.917 de 2015. La mayor parte de usuarios se conectan desde España, Cataluña, México, Estados Unidos, Perú, Colombia y China.

Hace unos 30 días se incorporó en el depósito de la UAB el libro homenaje a Martín Barbero, coordinado por Miquel de Moragas, José Luis Terrón y Omar Rincón y publicado en la colección de eBooks de nuestro centro. Su título es De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 30 años después y ya se han realizado 184 consulta y 50 descargas.

Para más información:

DDD (UAB)