Estada de l’investigador brasiler Bruno Vilas Boas Bispo a l’InCom-UAB

L’investigador, doctorand de la Universidade Federal da Bahia (UFBA), realitza una estada de cinc mesos al nostre centre, gràcies a una beca predoctoral del Govern de Brasil, en el marc de l’elaboració de la seva tesi doctoral sobre cinema

Bellaterra, 11-10-2019. L’investigador brasile Bruno Vilas Boas Bispo està realitzaqnt una estada de recerca a l’InCom-UAB, entre el 2 de setembre de 2019 i el 29 de febrer de 2020. Ha obtingut una beca sandwiche a l’exterior del Govern de Brasil pel desenvolupament de la seva tesi doctoral As imagens da Utopia no Novo Cinema Latino-americano (Las imágenes de la utopía en el Nuevo Cine Latinoamericano).

Bruno Vilas está fent el seu doctorat a la Universidade Federal da Bahia (UFBA) i, en concret, treballa sobre la manera com el Nou Cinema Llatinoamericà va tractar el tema de la utopía durant la dècada de 1960.

El seu tutro a la Universidade Federal da Bahía es el sociòleg Antonio sa Silva Camara, i la tutora de la seva estada a l’InCom-UAB és Amparo Huertas Bailén, directora del centre.

 

Estancia del investigador brasileño Bruno Vilas Boas Bispo en el InCom-UAB

El investigador, doctorando de la Universidade Federal da Bahia (UFBA), realiza una estancia de cinco meses en nuestro centro, gracias a una beca predoctoral del Gobierno de Brasil, en el marco de la elaboración de su tesis doctoral sobre cine

Bellaterra, 11-10-2019. El investigador brasileño Bruno Vilas Boas Bispo está realizando una estancia de investigación en el InCom UAB, entre el 2 de septiembre de 2019 y el 29 de febrero de 2020. Ha obtenido una beca sandwiche en el exterior del Gobierno de Brasil para el desarrollo de su tesis doctoral As imagens da Utopia no Novo Cinema Latino-americano (Las imágenes de la utopía en el Nuevo Cine Latinoamericano).

Bruno Vilas está haciendo su doctorado en la Universidade Federal da Bahia (UFBA) y, en concreto, trabaja sobre la forma como el Nuevo Cine Latinoamericano trató el tema de la utopía durante la década de 1960.

Su tutor en la Universidade Federal da Bahía es el sociólogo Antonio sa Silva Camara, y la tutora de su estancia en el InCom-UAB es Amparo Huertas Bailén, directora del centro.