Gamificación en las aulas universitarias, nou eBook publicat per l’InCom-UAB

Els investigadors Ruth S. Contreras i José Luis Eguía coordinan Gamificación en las aulas universitarias, nou eBook coral publicat per l’InCom-UAB. Ruth S. Contreas i José Luis Eguía formen part de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment de l’InCom-UAB i de la UVic-UCC

Bellaterra, 04–02–2016. Com podem llegir en la introducció del llibre Gamificación en las aulas universitarias, coordinat pels investigadors i membres de l’InCom-UAB Ruth S. Contreras i José Luis Eguía, la gammification (en espanyol ‘gamificación’ o ‘ludificación) busca “utilizar elements del joc, i del disseny de jocs, per millorar el compromís i la motivació dels participants”. Per afegir, més endavant: “el concepte de gamifiació és diferent al de Serious Game: mentre que el segon descriu el disseny de jocs que no tenen el ferm objectiu d’entretenir els usuaris, les experiències o exemples ‘gamificats’ simplement utilitzen alguns elements dels jocs com regles, mecàniques, etc.”

La gamificació també ha arribat a la universitat. Alguns professors universitaris ja utilitzen elements del joc per encoratjar els estudiants a què s’involucrin a les assignatures, per motivar l’acció (vegeu els capítols d’Oriol Ripoll i Ruth S. Contreras), influir en el comportament, millors habilitats (vegeu els capítols d’Emiliano Labrador, Eva Villega i Arnau Gifreu), millorar el procés d’avaluació (vegeu el capítol de Carlos González Tardón) o fomentar una competència amigable (vegeu el capítol d’Iván Cantador) i, evidentment, millorar l’adquisició de coneixements (vegeu el capítol de Daniel Parente).

Amb aquest nou eBook donem continuïtat a la col·lecció de llibres que en obert publica l’InCom-UAB, buscant, com sempre, compartir sabers. Estem segurs que aquesta obra, Gamificación en las aulas universitarias, a part de mostar i demostrar, també incitarà molts docents a l’ús de la ‘gamificació’ a les seves aules.

Accés a l’eBook:

CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; EGUÍA, Jose Luis (2016): Gamificación en aulas universitarias. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

 

Gamificación en las aulas universitarias, nuevo eBook publicado por el InCom-UAB

Los investigadores Ruth S. Contreras y José Luis Eguía coordinan Gamificación en las aulas universitarias, nuevo eBook coral publicado por el InCom-UAB. Ruth S. Contreas y José Luis Eguía forman parte del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento del InCom-UAB y de la Uvic-UCC

Bellaterra, 04–02–2016. Como podemos leer en la introducción del libro Gamificación en las aulas universitarias, coordinado por los investigadores y miembros del InCom-UAB Ruth S. Contreras y José Luis Eguía, la gammification (en español ‘gamificación’ o ‘ludificación) busca “utilizar elementos del juego, y del diseño de juegos, para mejorar el compromiso y la motivación de los participantes”. Para añadir más adelante: “el concepto gamificación es diferente al de Serious Game: mientras que el segundo describe el diseño de juegos que no tienen el firme objetivo de entretener a los usuarios, las experiencias o ejemplos ‘gamificados’ simplemente emplean algunos elementos de los juegos como reglas, mecánicas, etc.”

La gamificación también ha llegado a la universidad. Algunos profesores universitarios ya utilizan elementos del juego para alentar a los estudiantes a que se involucren en las asignaturas, para motivar la acción (véase los capítulos de Oriol Ripoll y Ruth S. Contreras), influir en el comportamiento, mejor habilidades (véase los capítulos de Emiliano Labrador, Eva Villega y Arnau Gifreu), mejorar el proceso de evaluación (véase el capítulo de Carlos González Tardón) o fomentar una competencia amigable (véase el capítulo de Iván Cantador) y, por supuesto, mejorar adquisición de conocimientos (véase el capítulo de Daniel Parente).

Con este nuevo eBook damos continuidad a la colección de libros que en abierto publica el InCom-UAB, buscando, como siempre, compartir saberes. Estamos seguros de que esta obra, Gamificación en las aulas universitarias, aparte de mostrar y demostrar, también incitará a muchos docentes al uso de la ‘gamificación’ en sus aulas.

Acceso al eBook:

CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; EGUÍA, Jose Luis (2016): Gamificación en aulas universitarias. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).