José Luis Terrón, membre del Comitè Científic del III Congreso Internacional de Comunicación en Salud (3ICHC)

El ‘call for papers’ està obert fins el dimecres 6 de setembre de 2017. Els resums podran ser enviats i presentats al 3ICHC en castellà, anglès o portuguès i les comunicacions seran presentades en modalitat en línia, tant en format oral com en cartell

Bellaterra / Madrid, 04–07–2017. Els dies 19 i 20 d’octubre de 2017 se celebrarà la 3a edició del Congreso Internacional de Comunicación en Salud (3ICHC) sota el lema “La salut del segle XXI”. La Universidad Carlos III de Madrid organitzarà aquesta trobada científica que, en aquesta ocasió, tindrà caràcter de congrés internacional i comptarà amb la presència de ponents d’organitzacions internacionals i altres institucions pioneres en la comunicació i la salut. A més a més, en el 3ICHC, igual com en edicions anteriors, s’ha obert un termini per a la recepció de comunicacions lliures permetent que investigadors i professionals puguin presentar i compartir els seus treballs durant el Congrés.

El 3ICHC inclourà diverses taules de debat, ponències i comunicacions entorn a la comunicació i la salut. Aspectes com la comunicació en atenció primària de salut i atenció especialitzada, salut pública, comunicació durant emergències de salut, periodisme en salut, ehealth, mhealth, publicitat en salut i campanyes de promoció de la salut serán presentades per experts en aquestes matèries.

Com ja es va realitzar en edicions anteriors, tots els resums acceptats en el 3ICHC seran publicats en la revista indexada Revista Española de Comunicación en salud. A més, els autors podran enviar els textos complets dels seus treballs per ser publicats en format d’article científic després d’haver superat el procés de revisió per parells que estableix RECS.

III Congreso Internacional de Comunicación en Salud (3ICHC)

Revista Española de Comunicación en salud

 

José Luis Terrón, miembro del Comité Científico del III Congreso Internacional de Comunicación en Salud

El ‘call for papers’ está abierto hasta el miércoles 6 de septiembre de 2017. Los resúmenes podrán ser enviados y presentados en el 3ICHC en español, inglés o portugués y las comunicaciones serán presentadas en modalidad online, tanto en formato oral como cartel

Bellaterra / Madrid, 04–07–2017. Los días 19 y 20 de octubre de 2017 tendrá lugar la 3ª edición del Congreso Internacional de Comunicación en Salud (3ICHC) bajo el lema “La salud del siglo XXI”. La Universidad Carlos III de Madrid organizará este encuentro científico que, en esta ocasión, tendrá carácter de congreso internacional y contará con la presencia de ponentes de organizaciones internacionales y otras instituciones pioneras en la comunicación y la salud. Además, en el 3ICHC, al igual que en ediciones anteriores, se ha abierto un plazo para la recepción de comunicaciones libres permitiendo que investigadores y profesionales puedan presentar y compartir sus trabajos durante el Congreso.

El 3ICHC incluirá diversas mesas de debate, ponencias y comunicaciones en torno a la comunicación y la salud. Aspectos como la comunicación en atención primaria de salud y atención especializada, salud pública, la comunicación durante emergencias de salud, periodismo en salud, ehealth, mhealth, publicidad en salud y campañas de promoción de la salud serán presentadas por expertos en estas materias.

Como ya se realizó en ediciones anteriores, todos los resúmenes aceptados en el 3ICHC serán publicados en la revista indexada Revista Española de Comunicación en salud. Además, los autores podrán enviar los textos completos de sus trabajos para ser publicados en formato artículo científico después de haber superado el proceso de revisión por pares que establece RECS.

III Congreso Internacional de Comunicación en Salud (3ICHC)

Revista Española de Comunicación en salud