José Luis Terrón publica una lliçó sobre comunicació i salut al Portal de la Comunicació (InCom-UAB)

El text, disponible en català i castellà, forma part de la línia d’investigació sobre comunicació i salut del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), dirigit per Amparo Huertas Bailén, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de recerca

Bellaterra, 15-02-2018. El director del grup Comunicació i Salut de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), José Luis Terrón, és autor de la lliçó acadèmica publicada pel Portal de la Comunicació (InCom-UAB), el desembre de 2017, sota el títol “Una aproximació a la informació sobre salut en mitjans de comunicació”.

Amb aquesta aportació, José Luis Terrón es proposa, per una banda, definir què s’entén per ‘salut’ quan es parla d’‘especialització del periodisme en salut’; i, en segon lloc, analitzar els continguts periodístics, a partir de quatre eixos específics: de què es tracta i en quines quantitats; com es tracta (rutines, llenguatges, gèneres, enfocaments i noves estructures narratives, etc.); amb quina finalitat; i se es fa amb qualitat.

A l’inici del text, José Luis Terrón recorda que “quan parlem de mitjans de comunicació hem de tenir present l'univers, dispar i heterogeni, del 2.0 i que si examinem els continguts no ho hem de fer exclusivament com a peces aïllades sinó com a parts d'un relat nou: la secció, el programa, el mitjà, etc”.

La lliçó s’estructura en cinc apartats: ‘Introducció’; ‘Què és salut; ‘Quatre eixos per aproximar-nos a l’estudi dels continguts sobre salut’; ‘Els suports i les unitats d’anàlisi’; i ‘Un estudi de cas: l’Observátorio Saude na Mídia’, on l’autor analitza el treball d’aquesta institució de la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), adscrita al Ministeri de Salut brasiler, un dels organismes més destacats actualment en ciència i tecnologia en salut d’Amèrica Llatina.

Accés a la lliçó completa en català:
TERRÓN, José Luis (2017): “Una aproximació a la informació sobre salut en els mitjans de comunicació”. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), 30 de desembre. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). ISSN 2014-0576.

Accés a la lliçó completa en castellà:
TERRÓN, José Luis (2017): “Una aproximación a la información sobre salud en los medios de comunicación”. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 30 de diciembre. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). ISSN 2014-0576.

 

José Luis Terrón publica una lección sobre comunicación y salud en el Portal de la Comunicación (InCom-UAB)

El texto, disponible en castellano y catalán, forma parte de la línea de investigación sobre comunicación y salud del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), dirigido por Amparo Huertas Bailén, reconocido por la Generalitat de Catalunya como grupo consolidado de investigación

Bellaterra, 15-02-2018. El director del grupo Comunicación y Salud del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), José Luis Terrón, es autor de la lección académica publicada por el Portal de la Comunicación (InCom-UAB), en diciembre de 2017, bajo el título “Una aproximación a la información sobre salud en los medios de comunicación”.

Con esta aportación, José Luis Terrón se propone, por un lado, definir qué se entiende por ‘salud’ cuando se habla de ‘especialización del periodismo en salud’; y, en segundo lugar, analizar los contenidos periodísticos, a partir de cuatro ejes específicos: de qué se trata y en qué cantidades; cómo se trata (rutinas, lenguajes, géneros, enfoques y nuevas estructuras narrativas, etc.); con qué finalidad; y si se hace con calidad.

Al inicio del texto, José Luis Terrón recuerda que “cuando hablamos de medios de comunicación debemos tener presente el universo, dispar y heterogéneo, del 2.0 y que si examinamos los contenidos no lo debemos hacer exclusivamente como piezas aisladas sino como partes de un relato nuevo: la sección, el programa, el medio, etc”.

La lección se estructura en cinco apartados: ‘Introducción’; ‘Qué es salud’; ‘Cuatro ejes para aproximarnos al estudio de los contenidos sobre salud’; ‘Los soportes y las unidades de análisis’; y ‘Un estudio de caso: el Observátorio Saude na Mídia’, donde el autor analiza el trabajo de esta institución de la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), adscrita al Ministerio de Salud brasileño, uno de los organismos más destacados actualmente en ciencia y tecnología en salud de América Latina.

Acceso a la lección completa en castellano:
TERRÓN, José Luis (2017): “Una aproximación a la información sobre salud en los medios de comunicación”. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 30 de diciembre. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). ISSN 2014-0576.

Acceso a la lección completa en catalán:
TERRÓN, José Luis (2017): “Una aproximació a la informació sobre salut en els mitjans de comunicació”. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), 30 de desembre. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). ISSN 2014-0576.