La directora de l’InCom-UAB Amparo Huertas Bailén forma part de la comissió editorial de la revista Comunicação, Mídia e Consumo

Aquesta publicació científica quadrimestral, nascuda l’any 2004, és una iniciativa del Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo de l’Escola Superior de Propaganda e Marketing(ESPM), de São Paulo(Brasil). Una de les dues editores en cap és Denise Cogo, també investigadora de l’InCom-UAB

Bellaterra / São Paulo (Brasil), 20–12–2016. La directora de l’InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Amparo Huertas Bailén, ha entrat a formar part de la comissió editorial de la revista científica brasilera Comunicação, Mídia e Consumo. La publicació és un projecte del Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo de l’Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo. Els editors en cap, ambdós membres de l’ESPM, són els professors Denise Cogo, també investigadora de l’InCom-UAB, i Vander Casaqui.

La revista Comunicação, Mídia e Consumo actualment està considerada al nivell Qualis B1. La seva línia editorial tracta temes destacats del camp de la comunicació, entenent aquesta com a pràctica sociocultural complexa. Per exemple, molts dels articles de l’última edició disponible (vol. 13, núm.37, 2017) estan dedicats a la cultura juvenil.

Per a més informació:

Web revista Comunicação Mídia e Consumo

 

La directora del InCom-UAB Amparo Huertas Bailén forma parte de la comisión editorial de la revista Comunicação, Mídia e Consumo

Esta publicación científica cuatrimestral, nacida en el año 2004, es una iniciativa del Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo de la Escola Superior de Propaganda e Marketing(ESPM), de São Paulo(Brasil). Una de las dos editoras jefe es Denise Cogo, también investigadora del InCom-UAB

Bellaterra / São Paulo (Brasil), 20–12–2016. La directora del InCom-UAB y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), Amparo Huertas Bailén, ha entrado a formar parte de la comisión editorial de la revista científica brasileña Comunicação, Mídia e Consumo. La publicación es un proyecto del Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo de la Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo. Los editores jefe, ambos miembros de la ESPM, son los profesores Denise Cogo, también investigadora del InCom-UAB, y Vander Casaqui.

La revista Comunicação, Mídia e Consumo actualmente está considerada en el nivel Qualis B1. Su línea editorial trata temas destacados del campo de la comunicación, entendiendo ésta como práctica socio-cultural compleja. Por ejemplo, muchos artículos de la última edición disponible (vol. 13, núm.37, 2017) están dedicados a la cultura juvenil.

Para más información:

Web revista Comunicação Mídia e Consumo