La investigadora de la UPV-EHU Glemny Aquino Pascual fa una estada de recerca predoctoral a l’InCom-UAB

Glemny Aquino Pascual està cursant el segon any del programa de Doctorat en Comunicació Social del Departament de Periodisme de la Universitat del País Basc (UPV-EHU). Treballa sobre la comunicació institucional i la Dra. Carmen Peñafiel, membre de l’InCom-UAB, dirigeix la seva Tesi Doctoral

Bellaterra, 22‒06‒2016. La doctoranda Glemny Aquino Pascual realitza una estada de recerca predoctoral a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), entre el 20 de juny i el 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

El títol de la Tesi Doctoral de Glemny Aquino Pascual és Estratègies de comunicació i organització institucional de la Universitat del País Basc: reptes i evolució, dirigida per la Dra. Carmen Peñafiel, membre de l’InCom-UAB. Durant la seva estada, desenvoluparà el seu treball de camp, fent entrevistes amb experts i responsables de comunicació d'universitats catalanes.

Per a més informació:

LinkedIn Glemny Aquino Pascual

 

La investigadora de la UPV-EHU Glemny Aquino Pascual realiza una estancia de investigación predoctoral en el InCom-UAB

Glemny Aquino Pascual está cursando el segundo año del programa de Doctorado en Comunicación Social del Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Trabaja sobre la comunicación institucional y la Dra. Carmen Peñafiel, miembro del InCom-UAB, dirigí su Tesis Doctoral

Bellaterra, 22‒06‒2016. La doctoranda Glemny Aquino Pascual realiza una estancia de investigación predoctoral en el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), entre el 20 de junio y el 9 de septiembre de 2016, ambos incluidos.

El título de la Tesis Doctoral de Glemny Aquino Pascual es Estrategias de comunicación y organización institucional de la Universidad del País Vasco: retos y evolución, dirigida por la Dra. Carmen Peñafiel, miembro del InCom-UAB. Durante su estancia, desarrollará su trabajo de campo, realizando entrevistes con expertos y responsables de comunicación de universidades catalanes.

Para más información:

LinkedIn Glemny Aquino Pascual