La investigadora Verónica Gil Martínez ha obtingut el grau de mestra per la Universidad Nacional Autónoma de México

L’exdirector de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i actual membre d’aquest centre d’investigació el Dr. José Luis Terrón Blanco va formar part del tribunal avaluador, juntament amb quatre professors i investigadors universitaris mexicans

Mèxic, D.F. (Mèxic), 16–02–2017. La investigadora Verónica Gil Martínez ha obtingut el grau de mestra per la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) després de defensar la seva tesi el 3 de febrer passat i que porta per títol Políticas de información para los derechos humanos. Alcances en la región sur-sureste de México. Verónica Gil Martínez va realitzar una estada de recerca a l’InCom-UAB durant el segon semestre de 2016, amb una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de Mèxic. Durant la seva estada va estar sota la direcció del Dr. José Luis Terrón Blanco.

La investigació que ha donat com a resultat l’obtenció del títol de mestra consistia en analitzar les polítiques d’informació existents a Mèxic i com aquestes s’aplicaven a la regió Sud/Sud-est, principalment a l’Estat de Chiapas. Amb aquesta investigació pretén mostrar les noves configuracions dels escenaris de la comunicació des de la relació de les TIC, els drets humans i el desenvolupament.

El seu tribunal va estar format per cinc persones: la Dra. Irma Mariana Gutiérrez Morales, directora de tesi, i la Dra. Martha Alicia Márquez Rodríguez, ambdues docents a la Facultat d’Estudis Superiors d’Acatlán (UNAM); el Dr. Jorge Enrique Bravo Torres Coto, investigador i docent de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (UNAM); el Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast, investigador i docent del Postgrau en Bibliotecologia i Estudis de la Informació (UNAM); i el Dr. José Luis Terrón Blanco, professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, exdirector (2009–2016) i membre de l’InCom-UAB.

Accés al recurs electrònic:

GIL MARTÍNEZ, Verónica (2017): Políticas de información para los derechos humanos. Alcances en la región sur-sureste de México [En línia]. Santa Cruz de Acatlán, Naucalpan (Estado de México): Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tesi per a l’obtenció del títol de “Maestría en Comunicaciones”, Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán (UNAM). Directora: Gutiérrez Morales, Irma Mariana.

Notícies relacionades:

Web InCom-UAB (15–09–2016): “L'InCom-UAB acull aquesta tardor quatre investigadors de Mèxic i Brasil, estudiants de màster i doctorat en comunicació”

 

La investigadora Verónica Gil Martínez ha obtenido el grado de maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México

El exdirector del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y actual miembro de dicho centro de investigación el Dr. José Luis Terrón Blanco formó parte del tribunal evaluador, junto con otros cuatro profesores e investigadores universitarios mexicanos

México, D.F. (México), 16–02–2017. La investigadora Verónica Gil Martínez ha obtenido el grado de maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras defender su tesis el pasado 3 de febrero y que lleva por título Políticas de información para los derechos humanos. Alcances en la región sur-sureste de México. Verónica Gil Martínez realizó una estancia de investigación en el InCom-UAB durante el segundo semestre de 2016, con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México. Durante su estancia estuvo bajo la dirección del Dr. José Luis Terrón Blanco.

La investigación que ha dado como resultado la obtención del título de maestra consistía en analizar las políticas de información existentes en México y cómo éstas se aplicaban en la región Sur-Sureste, principalmente en el Estado de Chiapas. Con esta investigación pretende mostrar las nuevas configuraciones de los escenarios de la comunicación desde la relación de las TIC, los derechos humanos y el desarrollo.

Su tribunal estuvo conformado por cinco personas: la Dra. Irma Mariana Gutiérrez Morales, directora de tesis; y la Dra. Martha Alicia Márquez Rodríguez, ambas docentes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán (UNAM); el Dr. Jorge Enrique Bravo Torres Coto, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM); el Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast, investigador y docente del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información (UNAM); y el Dr. José Luis Terrón Blanco, profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, ex director (2009-2016) y miembro del Instituto de Comunicación (InCom-UAB).

Accés al recurs electrònic:

GIL MARTÍNEZ, Verónica (2017): Políticas de información para los derechos humanos. Alcances en la región sur-sureste de México [En línea]. Santa Cruz de Acatlán, Naucalpan (Estado de México): Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tesis para la obtención del titulo de “Maestría en Comunicaciones”, Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán (UNAM). Directora: GUTIÉRREZ MORALES, Irma Mariana.

Noticias relacionadas:

tigadors de Mèxic i Brasil, estudiants de màster i doctorat en comunicació”