La Vanguardia digital recull la recerca dels investigadors de l’InCom-UAB Jaume Soriano i María Gutiérrez sobre xarxes socials i joves

La recerca forma part d’un projecte d’R+D dirigit per la doctora Amparo Huertas Bailén, en el marc de l’InCom-UAB, i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat per al període 2012–2014

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08–03–2015. La Vanguardia digital del diumenge 8 de març de 2015 recull els resultats de la recerca duta a terme pels investigadors de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), Jaume Soriano i María Gutiérrez, que acaben de publicar a la revista científica Communication & Society, volum 28 (1)/2015, de la Univesidad de Navarra, amb el títol “Interculturality and communicative rationality: young migrants and their relationships in the online social networks in Spain”.

Aquesta recerca forma part de projecte d’R+D titulat “Las relaciones sociales de los jóvenes migrantes en Internet desde la perspectiva de la interculturalidad”, sota la direcció de la doctora Amparo Huertas Bailén, en el marc de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, per al període 2012–2014 (referència de concessió CSO2011-24376).

En la recerca, els investigadors Jaume Soriano i María Gutiérrez analitzen si les xarxes socials en línia potencien les relacions entre els joves migrants i com aquestes condicionen la identitat digital que els joves es creen, a partir d’un model d’anàlisi basat en la “Teoria de l’acció comunicativa” del filòsof i sociòleg Jürgen Habermas. Segons Habermas, les persones actuen socialment a través de quatre patrons diferents: amb accions estratègiques, amb accions formals ajustades a les normes, amb accions dramatúrgiques i amb accions comunicatives.

A partir d’aquesta teoria, Jaume Soriano i María Gutiérrez han analitzat les dades extretes de 13 grups de discussió, creats a Barcelona, Bilbao i Madrid, en el marc del projecte d’R+D, amb un total de 93 joves immigrants i no immigrants escolaritzats en centres se secundària amb una concentració d’immigració superior al 45% del total.

Entre les principals resultats d’aquesta recerca, els investigadors conclouen que els joves usuaris de les xarxes socials en línia a Espanya prefereixen construir-se un personatge per tenir una bona imatge en els fòrums en línia que no pas fomentar el diàleg intercultural o afavorir una cooperació crítica entre la comunitat digital.

Per a més informació:

SORIANO, Jaume; GUTIÉRREZ, María (2015): “Interculturality and Communicative Rationality. Young Migrants and Their Relationships in the Online Social Networks in Spain”. Communication & Society. 2015, vol. 28, núm. 1, pàgs. 127–143. doi: 10.15581/003281

Article periodístic La Vanguardia digital, 08–03–2015

 

La Vanguardia digital recoge la investigación de los investigadores del InCom-UAB Jaume Soriano y María Gutiérrez sobre redes sociales y jóvenes

La investigación forma parte de un proyecto de I+D dirigido por la doctora Amparo Huertas Bailén, en el marco del InCom-UAB, y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad para el periodo 2012–2014

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08–03–2015. La Vanguardia digital del domingo 8 de marzo de 2015 recoge los resultados de la investigación llevada a cabo por los investigadores del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), Jaume Soriano y María Gutiérrez, que acaban de publicar en la revista científica Communication & Society, volúmen 28 (1)/2015, de la Univesidad de Navarra, con el título “Interculturality and communicative rationality: young migrants and their relationships in the online social networks in Spain”.

Esta investigación forma parte de proyecto de I+D titulado “Las relaciones sociales de los jóvenes migrantes en Internet desde la perspectiva de la interculturalidad”, bajo la dirección de la doctora Amparo Huertas Bailén, en el marco del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, para el periodo periodo 2012–2014 (referencia de concesión CSO2011-24376).

En la investigación, los investigadores Jaume Soriano y María Gutiérrez analizan si las redes sociales en línea potencias las relaciones entre los jóvenes migrantes y como estas condicionan la identidad digital que los jóvenes se crean, a partir de un modelo de análisis basado en la “Teoría de la acción comunicativa” del filósofo y sociólogo Jürgen Habermas. Según Habermas, las personas actúan socialmente a través de cuatro patrones distintos: con acciones estratégicas, con acciones formales ajustadas a las normes, con acciones dramatúrgicas y con acciones comunicativas.

A partir de esta teoría, Jaume Soriano y María Gutiérrez han analizado los datos extraídos de 13 grupos de discusión, creados en Barcelona, Bilbao y Madrid, en el marco del proyecto de I+D, con un total de 93 jóvenes inmigrantes y no inmigrantes escolarizados en centros de secundaria con una concentración de inmigración superior al 45% del total.

Entre los principales resultados de esta investigación, los investigadores concluyen que los jóvenes usuarios de las redes sociales en línea en España prefieren construirse un personaje para tenir una buena imagen en los foros en línea que no fomentar el diálogo intercultural o favorecer una cooperación crítica entre la comunidad digital.

Para más información:

SORIANO, Jaume; GUTIÉRREZ, María (2015): “Interculturality and Communicative Rationality. Young Migrants and Their Relationships in the Online Social Networks in Spain”. Communication & Society. 2015, vol. 28, núm. 1, pàgs. 127–143. doi: 10.15581/003281

Artículo periodístico La Vanguardia digital, 08–03–2015