Laura Santamaria (InCom-UAB), Eva Espasa i Montse Corrius (UVic/UCC) presenten un estudi sobre la presència del multilingüisme a La boda del Monzón

Les autores van presentar la seva aportació a The dubbing & subtitling of Bollywood fims: an international colloquium, celebrat a la Universitat De Montfort, a Leicester (Regne Unit)

Bellaterra / Leicester (Regne Unit), 19-12-2018. “Multilingualism in Monsoon Wedding: how language variation and cultural references were transferred to La boda del Monzón” és el títol de la comunicació que ha presentat la investigadora del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental (UAB) Laura Santamaria (també investigadora del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura de l’InCom-UAB), juntament amb les professores de la Universitat de Vic/Universitat Central de Catalunya (UVic/UCC) Eva Espasa i Montse Corrius a The dubbing & subtitling of Bollywood fims: an international colloquium, organitzat per la Universitat de Montfort, Leicester, els dies 13 i 14 de desembre de 2018. El power point de la seva intervenció ja es pot consultar al Dipòsit Digital de Documents (UAB).

Aquestes investigadores han analitzat com el cinema de Bollywood fa ús del multilingüisme per presentar els matisos culturals de l'Índia. Per a aquest objectiu s’ha fet servir la metodologia desenvolupada pels investigadors de la traducció en el projecte Trafilm, centrat en la traducció del multilingüisme als blockbusters de la indústria cinematogràfica de Hollywood. Monsoon Wedding transmet autenticitat al públic no indi i revela la interacció entre la cultura tradicional i moderna a l’Índia actual. A la pel·lícula original, l'ús de les terceres llengües, juntament amb elements culturals que es poden identificar de manera visual i oral, permeten a la directora Mira Nair mostrar una Índia determinada. A la versió espanyola, tant la presència de les diferents llengües com dels accents anglesos que es poden sentir al text original desapareixen. La recerca se centra en les traces de cultura índia que aconsegueixen arribar a la versió espanyola doblada i subtitulada.

Accés a la contribució de les investigadores:

ESPASA, Eva; CORRIUS, Montse; SANTAMARIA, Laura (2018): “Multilingualism in Monsoon Wedding: how language variation and cultural references were transferred to La boda del monzón”, a The dubbing & subtitling of Bollywood films: an international colloquium, De Montfort University, Leicester (Regne Unit), 13-14 de desembre de 2018.

Per a més informació:

The dubbing & subtitling of Bollywood films: an international colloquium, De Montfort University, Leicester (Regne Unit)

 

Laura Santamaria (InCom-UAB), Eva Espasa y Montse Corrius (UVic/UCC) presentan un estudio sobre la presencia del multilingüisme en la La boda del Monzón

Las autores presentaron su aportación en The dubbing & subtitling of Bollywood films: an international colloquium, celebrado en la Universidad De Montfort, en Leicester (Reino Unido)

Bellaterra / Leicester (Reino Unido), 19-12-2018. “Multilingualism in Monsoon Wedding: how language variation and cultural references were transferred to La boda del Monzón” es el título de la comunicación que ha presentado la investigadora del Departamento de Traducción, de Interpretación y de Estudios del Asia Oriental (UAB) Laura Santamaria (también investigadora del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura del InCom-UAB), junto con las profesoras de la Universitat de Vic/Universitat Central de Catalunya (UVic/UCC) Eva Espasa y Montse Corrius a The dubbing & subtitling of Bollywood films: an international colloquium, organizado por la Universidad De Monfort, en Leicester, los días 13 y 14 de diciembre de 2018. El power point de su intervención ya se puede consultar en el Depósito Digital de Documentos (UAB).

Estas investigadoras han analizado cómo el cine de Bollywood hace uso del multilingüsimo para presentar los matices culturales de la India. Para este objetivo se ha utilizado la metodología desarrollada por los investigadores de la traducción en el proyecto Trafilm, centrado en la traducción del multilingüismo en los blockbusters de la industria cinematográfica de Hollywood. Monsoon Wedding transmite autenticidad al público no indio y revela la interacción entre la cultura tradicional y moderna en la India actual. En la película original, el uso de terceras lenguas, junto con elementos culturales que se pueden identificar de manera visual y oral, permiten a la directora Mira Nair mostrar una India determinada. En la versión española, tanto la presencia de las distintas lenguas como de los acentos ingleses que se pueden oír en el texto original desaparecen. La investigación se centra en los rastros de cultura india que consiguen llegar a la versión española doblada y subtitulada.

Acceso a la contribución de las investigadoras:

ESPASA, Eva; CORRIUS, Montse; SANTAMARIA, Laura (2018): “Multilingualism in Monsoon Wedding: how language variation and cultural references were transferred to La boda del monzón”, a The dubbing & subtitling of Bollywood films: an international colloquium, De Monfort University, Leicester (Reino Unido), 13-14 de diciembre de 2018.

Para más información:

The dubbing & subtitling of Bollywood films: an international colloquium, De Monfort University, Leicester (Reino Unido)