L’experta en comunicació, cooperació i desenvolupament Olga del Rio s’incorpora com a membre de l’InCom-UAB

La seva incorporació al cens de l’Institut és fruit d’un acord del Consell de direcció de l’InCom-UAB, pres el 18 de març passat, i permet reforçar la tasca d’internacionalització de l’Institut

Bellaterra / Girona, 18–04–2016. La professora de la Universitat de Girona (UdG) i experta en comunicació, cooperació i desenvolupament a Amèrica Llatina i països mediterranis Dra. Olga del Rio s’incorpora com a membre de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), en qualitat d’investigadora postdoctoral.

Actualment compagina la docència a la UdG amb classes al Màster Europeu d’especialització professional en Mediació Intermediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (impartit per la UAB; la Università Ca’Foscari, Itàlia; i Montpellier 3, França), i al Màster en Investigació en Comunicació i Periodisme del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB).

En l’àmbit investigador forma part del Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional (CSiI) de la UdG, amb el qual l’InCom-UAB té signat un conveni de col·laboració des de l’any 2012. També és vicedirectora de l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) i membre del Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC-UAB).

Olga del Rio es va doctorar en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2008, amb l’estudi Sociedad de la información y tecnologías de la información y la comunicación. Nuevos desafíos en la agenda internacional de la cooperación al desarrollo en América Latina, dirigida per Marcial Murciano.

Entre les seves publicacions destaca l’obra col·lectiva Comunicació i Desenvolupament a la Mediterrània (Bellaterra: OMEC, 2013), de la qual n’ha estat editora.

Per a més informació:

Fitxa Olga del Rio (Academia.edu)

Copyright fotografia: © academia.edu / arxiu personal de l’autora.

 

La experta en comunicación, cooperación y desarrollo Olga del Rio se incorpora como miembro del InCom-UAB

Su incorporación al censo del Instituto es fruto de un acuerdo del Consejo de dirección del InCom-UAB, tomado el pasado 18 de marzo, y permite reforzar la tarea de internacionalización del Instituto

Bellaterra / Girona, 18–04–2016. La profesora de la Universitat de Girona (UdG) y experta en comunicación, cooperación y desarrollo en América Latina y países mediterráneos Dra. Olga del Rio se incorpora como miembro del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), en calidad de investigadora postdoctoral.

Actualmente compagina la docencia en la UdG con clases en el Máster Europeo de especialización profesional en Mediación Intermediterránea: inversión económica e integración intercultural (impartido por la UAB; la Università Ca’Foscari, Italia; y Montpellier 3, Francia), y en el Máster en Investigación en Comunicación y Periodismo del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB).

En el ámbito investigador forma parte del grupo Comunicació Social i Institucional (CSiI) de la UdG, con el que el InCom-UAB tiene firmado un convenio de colaboración desde el año 2012. También es vicedirectora del Observatorio Mediterráneo de la Comunicación (OMEC) y miembro del Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC-UAB).

Olga del Rio se doctoró en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona en el año 2008, con el estudio Sociedad de la información y tecnologías de la información y la comunicación. Nuevos desafíos en la agenda internacional de la cooperación al desarrollo en América Latina, dirigida por Marcial Murciano.

Entre sus publicaciones destaca la obra colectiva Comunicació i Desenvolupament a la Mediterrània (Bellaterra: OMEC, 2013), de la que ha sido editora.

Para más información:

Ficha Olga del Rio (Academia.edu)

Copyright fotografía: © academia.edu / archivo personal de la autora.