L’InCom-UAB col·labora amb la XVI Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

La Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, invita de nou el nostre centre d’investigació a participar en la programació de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

Bellaterra, 16-07-2019. La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya convida l’InCom-UAB a participar en la XVI Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que serà entre el 15 i el 30 de novembre de 2019. El centre d’investigació s’encarrega de coordinar la projecció d’una pel·lícula a la Sala de Cinema de la UAB en el marc d’aquest festival. A l’edició XVI, la pel·lícula projectada serà Lazzaro felice (Alice Rohrwacher, 2018).

Aquesta és la quarta vegada que l’InCom-UAB col·labora en aquest projecte. L’objectiu de la Mostra és apropar a la ciutadania la riquesa de la diversitat religiosa que existeix a Catalunya, fent visibles les diverses manifestacions religioses i espirituals, i afavorir el diàleg i la convivència.

Per a més informació:

Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

 

El InCom-UAB colabora con la XVI Muestra de Cine Espirutal de Cataluña

La Dirección General de Asuntos Religiosos, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, invita de nuevo a nuestro centro de investigación a participar en la programación de la Muestra de Cine Espiritual de Cataluña

Bellaterra, 16-07-2019. La Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya invita al InCom-UAB a participar en la XVI Muestra de Cine Espiritual de Cataluña, que será entre el 15 y el 30 de noviembre de 2019. El centro de investigación se encarga de coordinar la proyección de una película en la Sala de Cine de la UAB en el marco de este festival. En la edición XVI, la película proyectada será Lazzaro felice (Alice Rohrwacher, 2018).

Esta es la cuarta vez que el InCom-UAB colabora en este proyecto. El objetivo de la Muestra es acercar a la ciudadanía la riqueza de la diversidad religiosa que existe en Cataluña, visibilizando las distintas manifestaciones religiosas y espirituales, y favorecer el diálogo y la convivencia.

Para más información:

Muestra de Cine Espiritual de Cataluña