L’investigador de l’InCom-UAB Pablo Medina, coautor amb Pilar Buil d’un article sobre la figura del Dircom i la reputació corporativa a Sphera Pública

L’article se centra en el valor de la reputació corporativa com a un dels actius considerats més valuosos de qualsevol organització i presenta els resultats d’una recerca en la qual els autors entrevistaren els principals Directors de Comunicació de les empreses espanyoles amb millor reputació, segons el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco)

Bellaterra / Múrcia, 01‒09‒2016. Els investigadors Pablo Medina (InCom-UAB) i Pilar Buil (Universitat Internacional de Catalunya) publiquen l’article “La figura del Dircom como generador de diálogo y reputación con los stakeholders”, a l’últim número d’Sphera Pública, Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, que edita la Universidad Católica de Murcia (UCAM), corresponent al número 16 (volum I).

En l’article s’identifiquen, en primer lloc, els vectors que han de treballar aquestes companyies per crear marques globals que gaudeixin de reputació entre els seus stakeholders i, en segon lloc, s’aprofundeix en l’escolta com a estratègia. Amb aquesta finalitat, des de principis d’abril de 2014 fins a mitjans d’octubre d’aquell mateix van entrevistar els Directors de Comunicació de les empreses espanyoles amb major reputació internacional segons el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) (2013) i, posteriorment, se’ls va enviar un qüestionari centrat en l’estratègia d’escolta. Els resultats mostren que potenciar el rol directiu de la comunicació, centrar la seva activitat en la construcció de la reputació i desenvolupar una estratègia d’escolta amb els stakeholders són aspectes determinants per a convertir les empreses en institucions memorables.

Accés a l’article complet:

MEDINA AGUERREBERE, Pablo; BUIL GAZOL, Pilar (2016): “La figura del Dircom como generador de diálogo y reputación con los stakeholders” [En línia]. Sphera Pública [Múrcia], núm. 16 (volum I), pàgs. 77‒94.

Web Sphera Pública

 

El investigador del InCom-UAB Pablo Medina, coautor con Pilar Buil de un artículo sobre la figura del Dircom y la reputación corporativa en Sphera Pública

El artículo se centra en el valor de la reputación corporativa como uno de les activos considerados más valiosos de cualquier organización y presenta los resultados de una investigación en la que los autores entrevistaron los principales Directores de Comunicación de las empresas españolas con mejor reputación, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco)

Bellaterra / Murcia, 01‒09‒2016. Los investigadores Pablo Medina (InCom-UAB) y Pilar Buil (Universitat Internacional de Catalunya) publican el artículo “La figura del Dircom como generador de diálogo y reputación con los stakeholders”, en el último número de Sphera Pública, Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, que edita la Universidad Católica de Murcia (UCAM), correspondiente al número 16 (volumen I).

En el artículo se identifican, en primer lugar, los vectores que deben trabajar dichas compañías para crear marcas globales que gocen de reputación entre sus stakeholders y, en segundo lugar, se profundiza en la escucha como estrategia. Con tal fin, desde principios de abril de 2014 hasta mediados de octubre de ese mismo año, se han entrevistado a los Directores de Comunicación de las empresas españolas con mejor reputación internacional según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) (2013) y, posteriormente, se les envió un cuestionario centrado en la estrategia de escucha. Los resultados muestran que potenciar el rol directivo de la comunicación, centrar su actividad en la construcción de la reputación y desarrollar una estrategia de escucha con los stakeholders son aspectos determinantes para convertir a las empresas en instituciones memorables.

Acceso al artículo completo:

MEDINA AGUERREBERE, Pablo; BUIL GAZOL, Pilar (2016): “La figura del Dircom como generador de diálogo y reputación con los stakeholders” [En línea]. Sphera Pública [Murcia], núm. 16 (volumen I), págs. 77‒94.

Web Sphera Pública