L’investigador Fernando Morales Morante guanya una beca de mobilitat a l’estranger José Castillejo per a joves doctors, concedida pel govern espanyol

La beca li permetrà fer una estada de cinc mesos als Estats Units, per dur a terme una recerca sobre el consum de telenovel·les llatinoamericanes per part d’immigrants llatins residents als Estats Units

Bellaterra / Texas (EUA), 10–02–2016. El professor lector del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual (UAB) i investigador de l’InCom-UAB Fernando Morales Morante ha guanyat una beca de mobilitat a l’estranger José Castillejo, concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del govern espanyol.

Amb la concessió de la beca, Fernando Morales Morante realitzarà una estada de recerca postdoctoral al Moody College of Communication de la Universitat de Texas – Austin, als Estats Units, entre els mesos de febrer a juny de 2016. L’objectiu de l’estada de recerca és realitzar un estudi per analitzar el consum de telenovel·les llatinoamericanes entre immigrants llatins residents als Estats Units.

Nascut a Perú l’any 1963, Fernando Morales Morante va defensar la seva tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2010 amb el títol Diseño de un modelo para el estudio del impacto perceptivo del overlapping audiovisual. Des de l’any 2015 és investigador de l’InCom-UAB i també col·laborador del Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB). Entre la seva producció científica destaca l’obra Montaje audiovisual. Teoría, técnica y método de control (Barcelona: Editorial UOC, 2013).

Actualment Fernando Morales Morante participa com a investigador en dos estudis dirigits per la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén: “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d'Amèrica Llatina", amb finançament de la Fundació Autònoma Solidària, i “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”, que ha rebut un ajut de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Fotografia: Fernando Morales Morante a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), el gener de 2016 (copyright: Marta Civil i Serra, InCom-UAB).

 

El investigador Fernando Morales Morante gana una beca de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores, concedida por el gobierno español

La beca le permitirá hacer una estancia de cinco meses a los Estados Unidos, para llevar a cabo una investigación sobre el consumo de telenovelas latinoamericanas por parte de inmigrantes latinos residentes en los Estados Unidos

Bellaterra / Texas (EEUU), 10–02–2016. El profesor lector del Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual (UAB) e investigador del InCom-UAB Fernando Morales Morante ha ganado una beca de movilidad en el extranjero José Castillejo, concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del gobierno español.

Con la concesión de la beca, Fernando Morales Morante realizará una estancia de investigación postdoctoral en el Moody College of Communication de la Universitat de Texas – Austin, en los Estados Unidos, entre los meses de febrero a junio de 2016. El objetivo de la estancia de investigación es realizar un estudio para analizar el consumo de telenovelas latinoamericanas entre inmigrantes latinos residentes en los Estados Unidos.

Nacido de Perú, en el año 1963, Fernando Morales Morante defendió su tesis doctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona en el año 2010 con el título Diseño de un modelo para el estudio del impacto perceptivo del overlapping audiovisual. Desde el año 2015 es investigador del InCom-UAB y también colaborador del Centro de Estudios Olímpicos (CEO-UAB). Entre su producción científica destaca la obra Montaje audiovisual. Teoría, técnica y método de control (Barcelona: Editorial UOC, 2013).

Actualmente Fernando Morales Morante participa como investigador en dos estudios dirigidos por la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén: “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d'Amèrica Llatina” [“Acercándonos a las realidades socio-culturales, luchas y resistències de las comunidades indígenas de América Latina"], con financiación de la Fundació Autònoma Solidària, y “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” [“Religión y consumo mediático en contextos post-migratrios, la mirada de las mujeres musulmanes procedentes del Magreb en Cataluña”], que ha recibido una ayuda de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Gobernación i Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya.

Fotografía: Fernando Morales Morante en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB), en enero de 2016 (copyright: Marta Civil i Serra, InCom-UAB).