Selecció Tesis Archives - Pàgina 4 de 5 - OCC InCom-UAB

Els mitjans digitals de proximitat. El cas del grup Nació Digital. Mònica Puntí Brun (2016)

+ info: TDR Aquesta tesi doctoral és una investigació que té com a objectiu estudiar els mitjans digitals de proximitat a Catalunya. En el marc teòric, s’estableixen els fonaments sobre els quals s’erigeix aquest sector: la comunicació de proximitat i el ciberperiodisme. El fenomen dels mitjans digitals de proximitat a Catalunya s’analitza a través de l’estudi d’un cas paradigmàtic, el del Grup Nació Digital (GND). De Nació Digital se n’ha estudiat el model periodístic i el de negoci fent especial atenció a les seves edicions territorials. Principalment s’ha utilitzat la metodologia qualitativa amb les tècniques de l’estudi de cas i …

Llegir més

Emocions i comunicació electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves. Carolina Bastida Serra (2017)

+ info: TDR Actualment una gran part de la comunicació interpersonal té lloc a través de sistemes de comunicació electrònica textual. Una característica clau d’aquests sistemes és que no disposem d’indicacions corporals i vocals que estan presents a la comunicació presencial; aquest fet és especialment rellevant per a la comunicació d’emocions, que en les interaccions presencials transmetem en gran mesura mitjançant senyals no verbals. En un entorn on comuniquem emocions de manera constant mitjançant el canal textual, és essencial conèixer quines estratègies emprem per transmetre els nostres estats emocionals, i també amb quina precisió identifiquem les emocions dels nostres interlocutors. …

Llegir més

El capital social como fundamento para la evaluación de la sostenibilidad de los telecentros de Cataluña: La construcción del referente de “Buena práctica”. Paloma Valdivia Vizarreta (2017)

+ info: TDR Los telecentros no solo representan una gran oportunidad para ampliar el acceso de las TIC a las comunidades de una manera flexible, sino que son lugares de encuentro, de generación de ideas, oportunidades de cambio y, en algunos casos, son una parte vital e integral de la infraestructura social de la comunidad. Esta investigación tiene por objetivo general plantear el capital social como fundamento para generar acciones sostenibles en la red de telecentros de Cataluña (XPT) Los objetivos específicos de este estudio son: (1) Proponer una batería de indicadores de sostenibilidad de telecentros. (2) Diseñar y validar …

Llegir més

Mitjans digitals i públics escènics. La relació entre el públic i el producte cultural a través de la xarxa. Cas d’estudi: Festival Temporada Alta. Ingrid Baraut (2017)

+ info: TDR La pregunta que se situa a l’origen d’aquesta investigació és com i perquè l’entorn mediàtic afecta la recepció, difusió i participació de l’art en viu. Amb la base de l’ecologia dels mitjans, i considerant en particular la convergència mediàtica i cultural, s’analitzen els canvis socials contemporanis dels públics en relació directe amb la disseminació, la multiplicació, la interconnexió i la ubiqüitat dels recursos i els fluxos d’informació i comunicació. L’objectiu és demostrar que l’ecosistema mediàtic actual requereix una nova relació amb el públic. S’han realitzat 12 entrevistes en profunditat a professionals del sector escènic i un estudi …

Llegir més

De la picota a la piqueta: el Raval com a paisatge d’excepció a la imatge de no ficció entre La bomba del Liceu (1893) i Ciutat Morta (2015). Joan Miquel Gual Bergas (2016)

+ info: Tesis Doctorales en Red La idea del Raval com un paisatge d’excepció té una provinença triple. En primer lloc, el Raval (o Barri Xino) pot ser pensat com una geografia de les diferències radicals: degut a la seva composició social resulta pertinent la reflexió sobre la norma i l’excepció, sobre els conflictes i tensions derivats de la governamentalitat envers les i els subalterns. En segon lloc, la història del barri resulta indissociable de la història de la presó i resulta un bon cas de estudi per constatar allò que Deleuze definí com el pas de la societat de …

Llegir més

Periodismo en Cataluña, de la dictadura a la democracia: la incorporación de las mujeres a las redacciones de los diarios de información general (1966-1986). Mavi Carrasco Rocamora (2017)

+ info: Tesis Doctorals en Xarxa A partir de finales de la década de los 50 la sociedad española vivió un proceso de apertura que influyó en la vida económica y social del país; y que, a la muerte de Franco, desembocó en la transición y consecución de la democracia. Esta transformación afectó también la realidad socio-laboral de las mujeres, consecuencia tanto de las modificaciones del sistema productivo como de cambios legislativos e ideológicos. A pesar del discurso oficial, a partir de finales de la década de los 50, con la crisis y el desarrollo industrial creciente que conllevaron la …

Llegir més

Crisis en el model de la radiodifusió internacional i en la programació en castellà i català vers Europa (1978-1998). Cronologia dels programes internacionals en llengua catalana del segle XX. Cinto Niqui (2007)

+ info: Tesis Doctorales en Red L’objecte és fer per primera vegada un estudi aprofundit sobre el canvi en el model de la radiodifusió internacional a finals del segle XX. Descric, d’una forma general, com han viscut les emissores internacionals els darrers anys del segle XX. Com han afrontat els canvis polítics, econòmics i tecnològics que s’han produït i com han intentat justificar la seva vigència i trobar un nou sentit a la seva existència. Després recullo la meva investigació dedicada a: quantificar i valorar com va canviar el volum total d’emissió de la radiodifusió internacional, en el període 1978 …

Llegir més

La quimera de la gran pantalla: periodisme, grups llibertaris i cinema a Catalunya (1926-1937). Gerard Pedret (2016)

+ info: Tesis Doctorals en Xarxa La present tesi, “La quimera de la gran pantalla. Periodisme, grups llibertaris i cinema a Catalunya (1926-1937)”, planteja una aproximació detallada al procés de recepció del fenomen cinematogràfic per part del món llibertari a Catalunya, en especial durant els anys de la II República. A partir de fonts hemerogràfiques i documentals de naturalesa i format divers de l’època –premsa llibertària, periòdics dits d’informació general i revistes especialitzades, fons d’arxius locals o de referència en àmbits com la Guerra Civil, el cinema o l’anarquisme i els moviments socials en general, etc.—, i amb un marc …

Llegir més

Comunicació i periodisme a les corporacions locals: de les primeres eleccions democràtiques al retiment de comptes. Permanències i canvis a les notícies, del paper als recursos digitals. Marta Corcoy (2016)

+ info: TDR Aquesta tesi representa el fruit de la meva experiència d’anys d’exercici del periodisme en l’àmbit públic local. Els anys 80 del segle XX començo a treballar com a periodista de fonts, primer en un gabinet d’una institució privada i després a l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a cap de premsa. La vida política i social als pobles i ciutats de Catalunya era intensa i rica: s’estrenava democràcia després de 40 anys de dictadura. Tot estava per fer, la il·lusió i el compromís col·lectiu per millorar les condicions de vida de la ciutadania es respirava arreu. …

Llegir més

Especificitats de la narrativa audiovisual informativa a internet: anàlisi dels vídeos produïts per cibermitjans catalans. Roger Cassany (2016)

+ info: TDX Aquesta tesi doctoral neix de la inquietud d’estudiar l’ús que fan del vídeo els cibermitjans catalans i les diferències que la producció audiovisual a internet presenta respecte del periodisme audiovisual de les cadenes de televisió tradicionals. Analitzem com són els vídeos que publiquen els cibermitjans catalans i n’estudiem les especificitats. També avaluem els canvis que aquesta producció audiovisual ha viscut amb el pas del temps, entre 2012 i 2014. Tot plegat, en un context líquid i canviant propiciat pels incontestables avenços tecnològics, la consolidació d’internet com a palataforma periodística de primer nivell i els canvis de paradigma …

Llegir més

Discursos i llenguatges pacifistes a Catalunya entre la Setmana Tràgica i la Guerra Civil, 1909 -1936. David Devesa Pájaro (2016)

+ info: Tesis Doctorals en Xarxa Aquesta tesi doctoral té com a objectiu l’anàlisi dels discursos pacifistes publicats a Catalunya entre la Setmana Tràgica (1909) i l’inici de la Guerra Civil (1936). Per tal d’assolir aquest propòsit es parteix de la delimitació conceptual del propi terme “pacifisme” i del coneixement de la seva trajectòria històrica fins al segle XIX. Aquest marc teòric ens permetrà diseccionar, organitzar i comprendre les fonts consultades per acabar traçant un retrat de la penetració i consolidació de les idees i llenguatges pacifistes a la Catalunya de les primeres dècades del segle XX. Així, s’identifiquen els …

Llegir més