A l’InCom-UAB ens adherim a la creació d’un Museu de la Ràdio a Barcelona

Aquesta iniciativa ha rebut, fins ara, més de 400 adhesions, entre les quals hi ha les de l’InCom-UAB i de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). La iniciativa compta amb un equip promotor format pels periodistes Cinto Niqui, Albert Malla, Esther Molas i Daniel Condeminas

Bellaterra, 24-01-2019. Fa quasi un any, el 13 de febrer de 2018, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, a l’Ateneu Barcelonès, els programes “L’altra ràdio” (en antena des de 1980), dirigit per Cinto Niqui, i “Cocodril Club” (1993), dirigit per Albert Malla, van fer públic un Manifest demanant la constitució d’un “centre didàctic i lúdic dedicat a preservar la memòria sonora del mitjà radiofònic, a la construcció d’un relat històric dels seus professionals i al foment de l’ús del llenguatge sonor, com una eina expressiva i creativa”. La petició específica era la creació d’un Museu de la Ràdio a Barcelona.

Aquesta petició acaba de superar, aquesta setmana, la xifra de 400 adhesions, entre les individuals i les col·lectives, fet que suposa un volum global de persones adherides molt més alt.

El projecte compta, entre d’altres, amb els suports dels següents col·lectius professionals i associatius:

Col·legi de Periodistes de Catalunya
Observatori de la Comunicació a Catalunya (UAB)
Observatori de la Ràdio a Catalunya (UAB)
Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB)
Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Ràdio Associació de Catalunya
Sants 3 Ràdio
Associació de Radioescoltes de Barcelona (ADXB)
Federació Catalana de Banda Ciutadana
Unió de Radioaficicionats de Catalunya (URCat)
Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya de l’ONCE
Federació Catalana de Radioaficionats
Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions
Associació de Radioaficionats de Catalunya (ARCAT)

Paral·lelament, alguns dels professionals de la ràdio que hi donen suport són: Rosa Maria Calaf, Maruja Torres, Núria Ribó, Enric Calpena, Xavier Solà, Jordi Margarit, Marta Puértolas, Marga Lluch, Josep Maria Francino, Josep Maria Adell, Enric Frigola, Montserrat Minobis, Elvira Altés, Elisenda Roca, Carmen Juan, Ramon Castelló o Eduard de Vicente.

Entre les investigadores universitàries hi ha Amparo Huertas Bailén, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i directora de l’InCom-UAB, i Susanna Tavera García, catedràtica de la Universitat de Barcelona (UB). Entre els investigadors, José Luis Terrón, professor titular de la UAB i investigador de l’InCom-UAB, i Ricard Faura, ponent de Ciència i Tecnologia de l’Ateneu Barcelonès i professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Si desitgeu expressar el vostre suport ho podeu fer deixant el vostre nom i correu electrònic, a través del formulari d’adhesió al Manifiest.

Equip promotor:
Cinto Niqui (altraradio@gmail.com)
Albert Malla (cocodrilclub@gmail.com)
Esther Molas (molas.esther@gmail.com)
Daniel Condeminas (dcondeminas@gmail.com)