Amparo Huertas Bailén i Maria Luna publiquen un article a la revista Prisma Social

El segon número especial de la revista Prisma Social recull un text sobre la presència de la religió en el consum cultural de les dones migrants magrebines, resultat d’una investigació dirigida per Amparo Huertas Bailén i finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos (Generalitat de Catalunya)

Bellaterra / Madrid, 09-10-2017. Amparo Huertas Bailén i Maria Luna firmen l’article "Religión y consumo mediático de las mujeres musulmanas del norte de África con experiencia migratoria” en el segon número especial de la revista Prisma Social, dedicat a la Investigació en Comunicació Audiovisual i Estudis de Gènere i coordinat per Francisco A. Zurian, professor de la Universidad Complutense de Madrid, i Antonio Rodríguez Rosado, coordinador editorial de la revista Prisma Social. Prisma Social, de la Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, està indexada en diferents plataformes i bases de dades de revistes científiques tant estatals com internacionals, com Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, ProQuest i EBSCO, per citar-ne alguns exemples.

L’article és el resultat de la recerca “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”, que fou finançada en la convocatòria Ajudes a projectes d’investigació en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015), gestionada per la Direcció General d’Afers Religiosos (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge – Generalitat de Catalunya) i l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR). Arran d’aquest projecte també s’han publicat dues guies: Per un tractament mediàtic inclusiu de l’islam i , ambdues en el marc de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

Accés a l’article complet:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria (2017): “Religión y consumo mediático de las mujeres musulmanas del norte de África con experiencia migratoria” [En línia]. Prisma Social, núm. Especial 2 ‘Investigación en Comunicación Audiovisual y Estudios de Género, septiembre. Pàgs. 88-103.

Accés a les dues guies elaborades en el marc del projecte:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; TERRÓN, José Luis; LUNA, Maria (2017): Guia de recomanacions per a la planificació de projectes destinats a incrementar l’empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants [En línia]. Barcelona / Bellaterra: Direcció General d’Afers Religiosos, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), juliol.

HUERTAS BAILÉN, Amparo; TERRÓN, José Luis; LUNA, Maria (2017): Per un tractament mediàtic inclusiu de l’islam [En línia]. Barcelona / Bellaterra: Direcció General d’Afers Religiosos, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), juliol.

 

Amparo Huertas Bailén y Maria Luna publican un artículo en la revista Prisma Social

El segundo número especial de la revista Prisma Social recoge un texto sobre la presencia de la religión en el consumo cultural de las mujeres migrantes magrebíes, resultado de una investigación dirigida por Amparo Huertas Bailén y financiada por la Dirección General de Asuntos Religiosos (Generalitat de Catalunya)

Bellaterra / Madrid, 09-10-2017. Amparo Huertas Bailén y Maria Luna firman el artículo "Religión y consumo mediático de las mujeres musulmanas del norte de África con experiencia migratoria” en el segundo número especial de la revista Prisma Social, dedicado a la Investigación en Comunicación Audiovisual y Estudios de Género y coordinado por Francisco A. Zurian, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Antonio Rodríguez Rosado, coordinador editorial de la revista Prisma Social. Prisma Social, de la Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada, está indexada en diferentes plataformas y bases de datos de revistas científicas tanto nacionales como internacionales, como Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, ProQuest y EBSCO, por citar algunos ejemplos.

El artículo es el resultado de la investigación “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”, que fue financiado en la convocatoria Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG 2015), gestionada por la Dirección General de Asuntos Religiosos (Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda – Generalitat de Catalunya) y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR). A raíz de este proyecto también se han publicado dos guías: Per un tractament mediàtic inclusiiu de l’islam y Guia de recomanacions per a la planificació de projectes destinats a incrementar l’empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants, ambas en el marco del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

Acceso al artículo completo:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria (2017): “Religión y consumo mediático de las mujeres musulmanas del norte de África con experiencia migratoria” [En línea]. Prisma Social, núm. Especial 2 ‘Investigación en Comunicación Audiovisual y Estudios de Género, septiembre. Págs. 88-103.

Acceso a las dos guías elaboradas en el marco del proyecto:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; TERRÓN, José Luis; LUNA, Maria (2017): Guia de recomanacions per a la planificació de projectes destinats a incrementar l’empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants [En línia]. Barcelona / Bellaterra: Direcció General d’Afers Religiosos, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), julio.

HUERTAS BAILÉN, Amparo; TERRÓN, José Luis; LUNA, Maria (2017): Per un tractament mediàtic inclusiu de l’islam [En línia]. Barcelona / Bellaterra: Direcció General d’Afers Religiosos, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), julio.