Amparo Huertas participa a la Trobada Nacional de Càtedres UNESCO

Els dies 16 i 17 d’octubre es van reunir a la Universidad de Córdoba les Càtedres UNESCO i Xarxes UNITWIN amb seu a Espanya. La trobada va estar organitzada per Càtedra UNESCO de Resolució de Conflictes, coordinada per Manuel Torres Aguilar, i l’objectiu era compartir els projectes en marxa i enfortir els vincles.

Amparo Huertas, com a responsable de la Càtedra UNESCO de Comunicació amb seu al’InCom-UAB, va fer un breu resum de la seva història i va explicar els projectes actuals. Huertas, sobretot, va fer èmfasi a l’estudi dedicat a pensar sobre com es pot treballar la comunicació inclusiva als graus de l’àrea de la comunicació, finançat per Fundació Autònoma Solidària, que acaba de finalitzar (el 31 d’octubre de 2023).

Keith Holmes, Coordinador del programa de Càtedres UNITWUIN/UNESCO, va ser la persona encarregada de la conferència inaugural, amb el titol “The Futures of Higher Education”. Però, a més a més, també hi van participar Francesc Pedró, Director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), amb la ponència “La hoja de ruta de la UNESCO para la transformación de la educación superior: ¿qué esperamos de las cátedras UNESCO?”, i Fernando Vallespín, Catedràtic de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, amb la ponència “La Universidad entre el pasado y el futuro”.

Al final de la trobada, es va firmar un document de conclusions: DECLARACIÓN DE CÓRDOBA DE LAS CÁTEDRAS UNESCO Y REDES UNITWIN DE ESPAÑA REUNIDAS EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2023. Aquest serà enviat a la Comisión Nacional española de Cooperación con la UNESCO i a la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas).

La següent trobada nacional de Càtedres UNESCO serà a Gran Canaria en 2025 i estarà organitzada per la Càtedra UNESCO de Turismo y desarrollo económico sostenible (codirectors: Carmelo Javier León González i Javier de León Ledesma).