Trobada de Càtedres UNESCO i Xarxes UNITWIN d’Espanya a la ciutat de Còrdova

Els dies 16 i 17 d’octubre 2023 es reuneixen les Càtedres UNESCO i Xarxes UNITWIN a la Universitat de Còrdova. L’objectiu és compartir els nostres projectes i reforçar els nostres vincles.

Amparo Huertas, com a responsable de la Càtedra UNESCO de Comunicació amb seu a l’InCom-UAB, exposarà el treball desenvolupat entorn el paper de la universitat a l’actualitat. Més concretament, presentarà els resultats de l’últim projecte fet al marc de la Càtedra amb finançament de la Fundació Autònoma Solidària, que ha estat dedicat a reflexionar sobre com es pot tractar la comunicació inclusiva als graus de l’àrea de la comunicació. La seva intervenció està programada a la taula rodona de presentació de Càtedres UNITWUIN/UNESCO del dimarts, 17 d’octubre.

Keith Holmes, Coordinador del programa de Càtedres UNITWUIN/UNESCO, serà l’encarregat de la conferència inaugural, amb el títol “The Futures of Higher Education”

Més informació de la trobada: Enllaç