Ángel Munárriz (infoLibre) entrevista Amparo Huertas Bailén per a un dels seus reportatges

El diari digital va publicar el diumenge passat, 18 de febrer de 2018, un reportatge sobre el paper dels mitjans en les democràcies actuals. El text recull les opinions de juristes, investigadors i acadèmics, entre els quals es troba la directora de l’InCom-UAB

Bellaterra / Madrid, 21-02-2018. El diumenge passat, 18 de febrero de 2018, el periodista Ángel Munárriz va publicar el reportatge “Injerencias entre poderes, 'derecho mordaza' y medios serviles: así se deteriora la democracia en España” al diari digital infoLibre. El document aborda, entre d’altres temes, la relació entre els mitjans de comunicació i el poder judicial.

Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB, és una de les persones entrevistades per elaborar el reportatge. Huertas Bailén confirma l’elevada presència dels successos en els informatius de televisió i mostra la seva preocupació per com això pot generar una opinió favorable cap a la consideració del que és judicial com a única via per resoldre els problemes. El text tanca amb aquesta cita de la directora de l’InCom-UAB: “Els successos el que t’acaben dient és que cal confiar en la justícia. Que si vostè denuncia, s’arreglarà. Per exemple, quan es parla de la dona com a víctima, sempre es destaca si havia denunciat o no, com si aquest fos el problema, com si denunciar l’hagués Salvat”.

Segons resumeix el propi diari digital: “Cinc juristes, investigadors i acadèmics analitzen, per infoLibre la qualitat d’un sistema sòlid però amenaçat pels abusos i el clientalisme”. Els altres quatre participants són Pedro Riera, professor de Ciència Política a la Universidad Carlos III de Madrid i col·laborador de la Fundación Alternativas; Ignacio González, de Jueces para la Democracia; Víctor Sampedro, catedràtic de Ciècias de la Comunicació i Sociologia de la Universidad Rey Juan Carlos, i Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional.

Referència article:

MUNÁRRIZ, Ángel (2018): “Injerencias entre poderes, 'derecho mordaza' y medios serviles: así se deteriora la democracia en España”. infoLibre [Madrid], 18 de febrer.

Web infoLibre

 

Ángel Munárriz (infoLibre) entrevista a Amparo Huertas Bailén para uno de sus reportajes

El diario digital publicó el pasado domingo, 18 de febrero de 2018, un reportaje sobre el papel de los medios en las democracias actuales. El texto recoge las opiniones de juristas, investigadores y académicos, entre los que se encuentra la directora del InCom-UAB

Bellaterra / Madrid, 21-02-2018. El pasado domingo, 18 de febrero de 2018, el periodista Ángel Munárriz publicó el reportaje “Injerencias entre poderes, 'derecho mordaza' y medios serviles: así se deteriora la democracia en España” en el diario digital infoLibre. El documento aborda, entre otros temas, la relación entre los medios de comunicación y el poder judicial.

Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB, es una de las personas entrevistadas para elaborar el reportaje. Huertas Bailén confirma la elevada presencia de los sucesos en los informativos de televisión y muestra su preocupación por cómo esto puede generar una opinión favorable hacia consideración de lo judicial como única vía para resolver los problemas. El texto cierra con esta cita de la directora del InCom-UAB: "Los sucesos lo que te acaban diciendo es que hay que confiar en la justicia. Que si usted denuncia, se arreglará. Por ejemplo, cuando se habla de la mujer como víctima, siempre se destaca si había denunciado o no, como si ése fuera el problema, como si denunciar la hubiera salvado”.

Según resume el propio diario digital: “Cinco juristas, investigadores y académicos analizan para infoLibre la calidad de un sistema sólido pero amenazado por los abusos y el clientelismo”. Los otros cuatro participantes son Pedro Riera, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas; Ignacio González, de Jueces para la Democracia; Víctor Sampedro, catedrático de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, y Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional.

Referencia artículo:

MUNÁRRIZ, Ángel (2018): “Injerencias entre poderes, 'derecho mordaza' y medios serviles: así se deteriora la democracia en España”. infoLibre [Madrid], 18 de febrero.

Web infoLibre