L’InCom-UAB rendeix un petit homenatge a Tristan Todorov

Tristan Todorov va morir el 7 de febrer de 2017 i, per celebrar el primer aniversari de la seva mort, l’última Lliçó del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) està dedicada completament a l’autor búlgar. Tanius Karam, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, firma el text

Bellaterra / Mèxic, D.F., 26-02-2018. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) realitza un petit homenatge a Tristan Todorov en el primer aniversari de la seva mort, dedicant-li a l’autor la darrera Lliçó publicada al Portal de la Comunicació (InCom-UAB). El text, que porta per títol “Todorov: contribuciones y relecturas desde los estudios de comunicación”, ha estat elaborat per Tanius Karam, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Tanius Karam parteix de la necessitat de prestar més atenció a les contribucions de l’autor búlgar en l’àrea de la comunicació. El fet que Todorov fos un intel·lectual allunyat de les preocupacions mediàtiques, i inclús ideològiques, que caracteritzaren els estudis de comunicació en els seixanta i setanta del segle XX, és molt probablement la causa d’aquest oblit. Per reconduir aquesta situació, Tanius Karam descriu i analitza el treball de Todorov des del punt de vista comunicatiu.

Karam comença destacant els textos publicats a la revista francesa Communications, òrgan científic del Centre d’Estudis de la Comunicació de Masses (CECMAS), a la Sorbona:

“Aquí apareixen alguns textos que poden considerar-se ‘clàssics’ de la comunicació, no només perquè els escrigués Todorov sinó també perquè les seves temàtiques dominants van acabar marcant l’interès dels estudis de comunicació, dels mètodes estructurals de l’època, del diàleg entre els estudis del llenguatge i comunicació, així i com de les contribucions de la semiologia literària a la comunicació acadèmica a Amèrica Llatina”

Accés a la lliçó:

KARAM, Tanius (2018): “Todorov: contribuciones y relecturas desde los estudios de comunicación” [en línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 10 de febrer. ISSN, 2014-0576.

 

El InCom-UAB rinde un pequeño homenaje a Tristan Todorov

Tristan Todorov murió el 7 de febrero de 2017 y, para celebrar el primer aniversario de su muerte, la última Lección del Portal de la Comunicación está dedicada enteramente al autor búlgaro. Tanius Karam, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, firma el texto

Bellaterra / México, D.F., 26-02-2018. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) realiza un pequeño homenaje a Tristan Todorov en el primer aniversario de su muerte, dedicándole al autor la última Lección publicada en el Portal de la Comunicación (InCom-UAB). El texto, que lleva por título “Todorov: contribuciones y relecturas desde los estudios de comunicación”, ha sido elaborado por Tanius Karam, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Tanius Karam parte de la necesidad de prestar más atención a las contribuciones del autor búlgaro en el área de la comunicación. El hecho de que Todorov fuera un intelectual alejado de las preocupaciones mediáticas, e incluso ideológicas, que caracterizaron los estudios de comunicación en los sesenta y setenta del siglo XX, es muy probablemente la causa de este olvido. Para reconducir esta situación, Tanius Karam describe y analiza el trabajo de Todorov desde el punto de vista comunicativo.

Karam comienza destacando los textos publicados en la revista francesa Communications, órgano científico del Centro de Estudios de la Comunicación de Masas (CECMAS), en la Sorbona:

“Aquí aparecen algunos textos que pueden considerarse ‘clásicos’ de la comunicación, no solo porque los escribiera Todorov sino también porque sus temáticas dominantes acabaron marcando el interés de los estudios de comunicación, de los métodos estructurales de la época, del diálogo entre los estudios del lenguaje y comunicación, así como de las contribuciones de la semiología literaria a la comunicación académica en América Latina”

Acceso a la lección:

KARAM, Tanius (2018): “Todorov: contribuciones y relecturas desde los estudios de comunicación” [en línea]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 10 de febrero. ISSN, 2014-0576.