Cinc Tesis Doctorals relacionades amb projectes de l’InCom-UAB en marxa

Totes les investigacions estan inscrites en el Programa de Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). Tres s’inclouen en la línia de treball denominada SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB) i la resta, en Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB)

Bellaterra, 13-06-2018. Cinc és el nombre de persones que formen el grup d’estudiants en formació (nivell de doctorat) a l’InCom-UAB actualment. Tres d’elles treballen en la línia de treball dirigida per l’investigador del centre José Luis Terrón Blanco, responsable d’SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB). Els altres dos membres estan inscrits en la línia dirigida per la investigadora i directora del centre Amparo Huertas Bailén, Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB). Les cinc tesis doctorals estan inscrites en el Programa de Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB).

Tesis dirigides per José Luis Terrón Blanco (SCOMLab Comunicació i Salut InCom-UAB)
– Carlos Augusto Gutiérrez Prieto: Medicina de precisió: El sorgiment d’una nova aproximació a la prevenció i el tractament de malalties i el repte de comunicar un tema d’alta complexitat
– Leonardo Moggia Narváez: Comunicació, salut i VIH.
– Mónica Isabel Tamayo Acevedo: Videojocs comercials a l’aula: estratègia per a la comunicació o educació en salut sexual dels adolescents.

Tesis dirigides per Amparo Huertas Bailén (Comunicació, Migració i Ciutadania – CMC InCom-UAB)
– Xavier David Echeverría Maggi: L’audiovisual com a eina pedagògica per al desenvolupament cognitiu de la infància amb síndrome de Down.
– Gabriela Marques Gonçalves: Mitjans de comunicació i cohesió social. Estudio de cas de la comunitat gitana a la província de Barcelona.

Fotografia, d’esquerra a dreta: Amparo Huertas Bailén, Xavier David Echeverría Maggi i Gabriela Marques Gonçalves, en una reunió de treball, a l'InCom-UAB (© Marta Civil i Serra, InCom-UAB)

 

Cinco Tesis Doctorales relacionadas con proyectos del InCom-UAB en marcha

Todas las investigaciones están inscritas en el Programa de Doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB). Tres se incluyen en la línea de trabajo denominada SCOMLab Comunicación y Salud (InCom-UAB) y el resto, en Comunicación, Migración y Ciudadanía (CMC InCom-UAB)

Bellaterra, 13-06-2018. Cinco es el número de personas que forman el grupo de estudiantes en formación (nivel de doctorado) en el InCom-UAB actualmente. Tres de ellas trabajan en la línea de trabajo dirigida por el investigador del centro José Luis Terrón Blanco, responsable de SCOMLab Comunicación y Salud (InCom-UAB). Los otros dos miembros están inscritos en la línea dirigida por la investigadora y directora del centro Amparo Huertas Bailén, Comunicación, Migración y Ciudadanía (CMC InCom-UAB). Las cinco tesis doctorales están inscritas en el Programa de Doctorado en Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB).

Tesis dirigidas por José Luis Terrón Blanco (SCOMLab Comunicación y Salud InCom-UAB)
– Carlos Augusto Gutiérrez Prieto: Medicina de precisión: El surgimiento de una nueva aproximación a la prevención y al tratamiento de enfermedades y el reto de comunicar un tema de alta complejidad
– Leonardo Moggia Narváez: Comunicación, salud y VIH.
– Mónica Isabel Tamayo Acevedo: Videojuegos comerciales en el aula: estrategia para la comunicación o educación en salud sexual de los adolescentes.

Tesis dirigidas por Amparo Huertas Bailén (Comunicación, Migración y Ciudadanía – CMC InCom-UAB)
– Xavier David Echeverría Maggi: Lo audiovisual como herramienta pedagógica para el desarrollo cognitivo de la infancia con síndrome de Down.
– Gabriela Marques Gonçalves: Medios de comunicación y cohesión social. Estudio de caso de la comunidad gitana en la provincia de Barcelona.

Fotografía, de izquierda a derecha: Amparo Huertas Bailén, Xavier David Echeverría Maggi y Gabriela Marques Gonçalves, en una reunión de trabajo, en el InCom-UAB (© Marta Civil i Serra, InCom-UAB)