Comress InCom-UAB analitza l’espectacularització en els informatius televisius en relació a l’atemptat a Charlie Hebdo, en un article a la revista Observatorio (OBS*)

Esmerarda Montero, doctoranda de la UPV/EHU, i Carme Ferré Pavia, directora de Comress InCom-UAB, analitzen la cobertura mediàtica dels informatius televisius en ‘prime time’ del cas de Charlie Hebdo, i com els elements d’espectacularització es van repetir posteriorment en el cas dels atemptats a la sala de concerts parisenca Bataclán i les Rambles de Barcelona

Bellaterra / Lisboa (Portugal), 06-02-2018. Les investigadores Emerarda Montero, doctoranda de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), i Carme Ferré Pavia, directora del Grup de Recerca en Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB), han publicat l’article “Elementos de espectacularización en los informativos televisivos de ‘prime time’: el caso de ‘Charlie Hebdo’” a la revista portuguesa Observatorio (OBS*), volum 11, número 2.

El text té com a objectiu principal “analitzar si el tractament donat pels informatius de la cadena privada espanyola Telecinco a les notícies sobre l’atemptat al setmanari satíric Charlie Hebdo, perpetrat el 7 de gener de 2015 a París, es pot considerar espectacularitzat. Aquest fet va tenir una transcendència mundial i encara es localitza poca investigació sobre els seus aspectes comunicatius”.

Les autores han dut a terme un treball de camp centrat en l’anàlisi de contingut de l’emissió dels informatius de ‘prime time’ de Telecinco durant 14 dies, amb un total de 99 peces informatives. A través de categories múltiples han analitzat la imatge i també el text verbal. Segons les autores, aquest estudi “també porta a plantejar-se com potser el cas va funcionar com a un toc d’atenció a les autoritats, que quan es va produir l’atemptat d’agost de 2017 a les Rambles de Barcelona, demanessin als ciutadans que no compartissin imatges de les víctimes”.

Per a més informació:

Accés a l’article complet:

MONTERO, Esmerarda; FARRÉ PAVIA, Carme (2017): “Elementos de espectacularización en los informativos televisivos de ‘prime time’: el caso de ‘Charlie Hebdo’” [En línia]. Observatorio (OBS*), volum 11, número 2, pàgs. 35-60.

Web Comress InCom-UAB (30-01-2018): “El tratamiento de los atentados en TV” [En línia].

 

Comress InCom-UAB analiza la espectacularización en los informativos televisivos en relación al atentado a Charlie Hebdo, en un artículo en la revista Observatorio (OBS*)

Esmerarda Montero, doctoranda de la UPV/EHU, y Carme Ferré Pavia, directora de Comress InCom-UAB, analizan la cobertura mediática de los informatives televisives en ‘prime time’ del caso de Charlie Hebdo, y como los elementso de espectacularización se repitieron en el caso de los atenta dos en la sala de conciertos parisense Bataclán i en las Ramblas de Barcelona

Bellaterra / Lisboa (Portugal), 06-02-2018. Las investigadoras Emerarda Montero, doctoranda de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), y Carme Ferré Pavia, directora del Grupo de Investigación en Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB), han publicado el artículo “Elementos de espectacularización en los informativos televisivos de ‘prime time’: el caso de ‘Charlie Hebdo’” en la revista portuguesa Observatorio (OBS*), volúmen 11, número 2.

El texto tiene como objetivo principal “analizar si el tratamiento dado por los informativos de la cadena privada española Telecinco a las noticies sobre el atentado en el semanario satírico Charlie Hebdo, perpetrado el 7 de enero de 2015 en París, se puede considerar espectacularizado. Este hecho tuvo una transcendencia mundial y todavía se localiza poca investigación sobre sus aspectos comunicativos”.

Las autoras han llevado a cabo un trabajo de campo centrado en el análisis de contenido de la emisión de los informativos de ‘prime time’ de Telecinco durante 14 días, con un total de 99 piezas informativas. A través de categorías múltiples han analizado la imagen y también el texto verbal. Según las autoras, este estudio “también lleva a plantearse como quizás el caso funcionó como una llamada de atención a las autoridades, que cuando se produjo el atentado de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona, pidieron a los ciudadanos que no compartieran imágenes de las víctimas”.

Para más información:

Acceso al artículo completo:

MONTERO, Esmerarda; FARRÉ PAVIA, Carme (2017): “Elementos de espectacularización en los informativos televisivos de ‘prime time’: el caso de ‘Charlie Hebdo’” [En línea]. Observatorio (OBS*), volumen 11, número 2, págs. 35?-0.

Web Comress InCom-UAB (30-01-2018): “El tratamiento de los atentados en TV” [En línea].