Comunicació i LGTBI, nova línia d’investigació

L’InCom-UAB incorpora una nova línia d’investigació, "Comunicació i LGTBI" , coordinada per Amparo Huertas Bailén. Des de fa més de tres anys estem treballant en ella i ha arribat el moment de fer-ho visible.

Bellaterra, 25-04-2019. L’InCom-UAB incorpora una nova línia d’investigació a la seva trajectòria. Des de fa més de tres anys estem treballant en ella i ha arribat el moment de fer-ho visible. Es tracta de "Comunicació i LGTBI".

Davant la importància que la comunicació té en la construcció de què és ser "LGTBI" en les nostres societats, l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha creat un nou espai web anomenat "Comunica-LGTBI", on recollirem una selecció de documents i informacions actuals d’interès amb l’objectiu de contribuir a la construcció de bones pràctiques comunicatives a tots els àmbits.

Actualment l’InCom-UAB centra la seva investigació en dos àmbits al Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-0760). Per una banda, el sistema de la comunicació a Catalunya, on s’inclou l’Informe de la comunicació a Catalunya i l’OCC InCom-UAB. I, en segon lloc, les tecnologies de la comunicació, desenvolupament i cohesió social. És a aquest segon àmbit on s’incorpora “Comunicació i LGTBI”, al costat de les temàtiques salut, interculturalitat, diversitat lingüística i mitjans, i participació democràtica-responsabilitat social.

Amparo Huertas Bailén, responsable d’aquesta nova línia de treball, també forma part de la Red de Investigadores del Grupo Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA), amb seu a la Universidad Complutense de Madrid i dirigit per Francisco A. Zurián, membre també de l’InCom-UAB. La relació de l’InCom-UAB i GECA s’inicià el 2014.

Els recursos al web "Comunica-LGTBI" s'oganitzen en 6 àmbits temàtics:
– Activisme
– Aproximacions teòric-empíriques
– Creativitat, art i imatge
– Inclusió i convivència
– Propostes periodístiques
– Representacions i narratives

Els recursos publicats es podran seguir també via Twitter al compte @ComunicaLgtbi.

Podeu consultar aquest nou espai a l'adreça http://comunica-lgtbi.com.

Més informació sobre el projecte: https://incom.uab.cat/comunica-lgtbi/ca/sobre-esta-iniciativa/

Esperem veure créixer aquest projecte, també amb les vostres aportacions. Podeu contactar amb nosaltres a: https://incom.uab.cat/comunica-lgtbi/ca/contacto/

 

Comunicación y LGTBI, nueva línea de investigación

El InCom-UAB incorpora una nueva línea de investigación, "Comunicación y LGTBI", coordinada por Amparo Huertas Bailén. Desde hace más de tres años estamos trabajando en ella y ha llegado el momento de hacerlo visible.

Bellaterra, 25-04-2019. El InCom-UAB incorpora una nueva línea de investigación. Desde hace más de tres años estamos trabajando en ella y ha llegado el momento de hacerlo visible. Se trata de "Comunicación y LGTBI".

Ante la importancia que la comunicación tiene en la construcción de lo que es ser "LGTBI" en nuestras sociedades, el Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (InCom-UAB) ha creado un nuevo espacio web llamado "Comunica-LGTBI”, donde recogeremos una selección de documentos e informaciones actuales con el objetivo de contribuir en la construcción de buenas prácticas comunicativas en todos los ámbitos.

Actualmente el InCom-UAB centra su investigación en dos ámbitos en el Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2017/SGR-0760). Por un lado, el sistema de la comunicación en Cataluña, donde se incluye el Informe de la comunicación en Cataluña y el OCC InCom-UAB. Y, en segundo lugar, las tecnologías de la comunicación, desarrollo y cohesión social. Es en este segundo ámbito donde se incorpora “Comunicación y LGTBI”, junto a las temáticas salud, interculturalidad, diversidad lingüística y medios, y participación democrática-responsabilidad social.

Amparo Huertas Bailén, responsable de esta nueva línea de trabajo, también forma parte de la Red de Investigadores del Grupo Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA), con sede en la Universidad Complutense de Madrid y dirigido por Francisco A. Zurián, miembro también de l’InCom-UAB. La relación entre el InCom-UAB y GECA se inició en 2014.

Los recursos en la Web "Comunica-LGTBI" se organizan en 6 ámbitos temáticos:
– Activismo
– Aproximaciones teórico-empíricos
– Creatividad, arte e imagen
– Inclusión y convivencia
– Propuestas periodísticas
– Representaciones y narrativas

Los recursos publicados se podrán seguir también vía Twitter en la cuenta @ComunicaLgtbi.

Podéis consultar este nuevo espacio en la dirección http://comunica-lgtbi.com.

Más información sobre el proyecto: https://incom.uab.cat/comunica-lgtbi/es/sobre-esta-iniciativa/

Esperamos ver crecer este proyecto, también con vuestras aportaciones. Podéis contactar con nosotros en: https://incom.uab.cat/comunica-lgtbi/es/contacto/