Marta Civil i Serra, membre del grup de treball sobre continguts mediàtics i valors humanístics (ACUP/Obra Social “la Caixa”)

L’objectiu d’aquest grup de treball és debatre sobre la importància dels valors humanístics en els processos d’aprenentatge a l’entorn de les competències informacionals i mediàtiques per fomentar una ciutadania crítica. Els principals resultats d’aquest debat s’editaran en una publicació-resum que recollirà totes les aportacions del cicle “Sentit i valor de les humanitats al segle XXI”, del que forma part aquest grup de treball

Bellaterra / Barcelona, 08-11-2019 – L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va invitar la investigadora de l’InCom-UAB Marta Civil i Serra a participar en un grup de treball, en el marc d’un seminari temàtic titulat “Els continguts mediàtics, processos d’internet i els valors humanístics”, organitzat amb el suport del Palau Macaya i l’Obra Social “la Caixa”, i la coordinació científica del professor emèrit i síndic de la Universitat de Girona Joan Manuel del Pozo. Aquest seminari s’emmarca dins de la programació del Cicle “Sentit i valor de les humanitats al segle XXI”.

El seminari, celebrat el dimecres 30 d’octubre al matí, al Palau Macaya, va reunir una vintena de professionals de diverses disciplines (ciències de la comunicació, indústries culturals, art, biblioteconomia, ciències, tecnologies de la informació i la comunicació, entre d’altres), per tal de reflexionar i debatre, a partir d’una ponència inicial que va anar a càrrec de l’expert en internet i transformació digital, arqueòleg i empresari, Genís Roca. Després es va donar pas a un debat, entre els assistents, sobre el paper que juguen els valors humanístics en relació a la competència informacional i mediàtica que demanda la transformació digital, i els reptes que proposa internet i l’accés massiu a tot tipus d’informacions.

L’objectiu de la sessió va ser formular propostes concretes de futur, que es recolliran en una publicació, a mode de resum i síntesi, de totes les activitats que hagin format part del cicle “Sentit i valor de les humanitats al segle XXI”, celebrat entre el 10 d’abril de 2019 i el 22 de gener de 2020.

L’aportació de Marta Civil i Serra s’inscriu en la seva línia de treball sobre les polítiques del sistema educatiu català i espanyol i la reivindicació d’una assignatura transversal sobre alfabetització informacional i mediàtica no només durant l’ensenyament obligatori, sinó al llarg de la vida, que podria ser impartida per graduats en comunicació. Civil i Serra també reclama la importància de formar pares, cuidadors, professors i educadors en aquest camp de l’alfabetització informacional i mediàtica, que té una relació directa amb les humanitats (art, història, pensament, o literatura) per a la construcció de ciutadania crítica, capaç de discernir entre un contingut veritable d’un contingut falç o no del tot cert.

Per a més informació:

Cicle “Sentit i valor de les humanitats al segle XXI”

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

Palau Macaya – Obra Social “la Caixa”

Genís Roca – Roca Salvatella

Darrera publicació de Marta Civil i Serra sobre alfabetització informacional i mediàtica:
Civil i Serra, Marta (2019): "Els graduats en comunicació: quin rol poden jugar en l’ensenyament de la competència informacional i mediàtica a les escoles?", a Recoder, Maria José, ed.: Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediàtica [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm. 18, pàg. 106-124. ISBN 978-84-120344-3-1. ddd.uab.cat/record/213105

 

Marta Civil i Serra, miembro del grupo de trabajo sobre contenidos mediáticos y valores humanísticos (ACUP/Obra Social “la Caixa”)

El objetivo de este grupo de trabajo es debatir sobre la importancia de los valores humanísticos en los procesos de aprendizaje en torno a las competencias informacionales y mediáticas para fomentar una ciudadanía crítica. Los principales resultados de este debate se editarán en una publicación-resumen que recogerá todas las aportaciones del ciclo “Sentido y valor de las humanidades en el siglo XXI”, del que forma parte este grupo de trabajo

Bellaterra / Barcelona, 08-11-2019 – La Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) invitó a la investigadora del InCom-UAB Marta Civil i Serra a participar en un grupo de trabajo, en el marco de un seminario temático titulado “Los contenidos mediáticos, procesos de internet y los valores humanísticos”, organizado con el apoyo del Palau Macaya y la Obra Social “la Caixa”, y la coordinación científica del profesor emérito y síndico de la Universitat de Girona Joan Manuel del Pozo. Este seminario se enmarca dentro de la programación del ciclo “Sentido y valor de las humanidades en el siglo XXI”.

El seminario, celebrado el miércoles 30 de octubre por la mañana, en el Palau Macaya, reunió una veintena de profesionales de distintas disciplines (ciencias de la comunicación, industrias culturales, arte, biblioteconomía, ciencias, tecnologías de la información y la comunicación, entre otras), con el fin de reflexionar y debatir, a partir de una ponencia inicial, impartida por el experto en internet y transformación digital, arqueólogo y empresario, Genís Roca. Después se dio paso a un debate, entre los asistentes, sobre el papel que juegan los valores humanísticos en relación a la competencia informacional y mediática que demanda la transformación digital, y los retos que propone internet y el acceso masivo a todo tipo de información.

El objetivo de la sesión fue formular propuestas concretas de futuro, que se recogerán en una publicación, a modo de resumen y síntesis, de todas las actividades que hayan formado parte del ciclo “Sentido y valor de las humanidades en el siglo XXI”, celebrado entre el 10 de abril de 2019 y el 22 de enero de 2020.

La aportación de Marta Civil i Serra se inscribe en su línea de trabajo sobre las políticas del sistema educativo catalán y español y la reivindicación de una asignatura transversal sobre alfabetización informacional y mediática no solo durante la enseñanza obligatoria, sino a lo largo de la vida, que podría ser impartida por graduados en comunicación. Civil i Serra también reclama la importancia de formar a padres, cuidadores, profesores y educadores en este campo de la alfabetización informacional y mediática, que tiene una relación directa con las humanidades (arte, historia, pensamiento o literatura) para la construcción de ciudadanía crítica, capaz de discernir entre un contenido verdadero y un contenido falso o no del todo cierto.

Para más información:

Ciclo “Sentido y valor de las humanidades en el siglo XXI”

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

Palau Macaya – Obra Social “la Caixa”

Genís Roca – Roca Salvatella

Última publicación de Marta Civil i Serra sobre alfabetización informacional y mediática:
Civil i Serra, Marta (2019): "Els graduats en comunicació: quin rol poden jugar en l’ensenyament de la competència informacional i mediàtica a les escoles?", en Recoder, Maria José, ed.: Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediàtica [En línea]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), colección InCom-UAB Publicacions, núm. 18, pág. 106-124. ISBN 978-84-120344-3-1. ddd.uab.cat/record/213105