Diplocat beca la investigadora de Comress (InCom-UAB) Elisabeth Roura

La periodista Elisabeth Roura està vinculada al grup Comress (InCom-UAB) des de l’any 2013, ha col·laborat com a assistent de recerca en diversos projectes i és coautora del llibre El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil (Bellaterra: eBooks InCom-UAB, 2014)

Bellaterra, 08‒09‒2016. El Programa d’ajudes del Consell de Diplomàcia de Catalunya (Diplocat) ha concedit una de les sis beques de la convocatòria 2016 a la periodista i investigadora de Comress (InCom-UAB) Elisabeth Roura, perquè pugui especialitzar-se en estudis migratoris i relacions interculturals.

Elisabeth Roura és llicenciada en Ciències de la Comunicació (Periodisme) per la Universitat Autònoma de Barcelona i vol centrar la seva carrera professional en l’àmbit de la comunicació per al canvi social, específicament en la visibilització dels fluxos migratoris de l'Àfrica a Europa i l’anàlisi del rol de la comunicació en l’empoderament de les persones migrants.

Gràcies a la beca, aquest mes de setembre podrà iniciar els estudis de l’European Master in Migration and Intercultural Relations, un programa Erasmus Mundus, referent en estudis migratoris transnacionals, que rep el suport de la Comissió Europea, i és impartit per la Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Alemanya), l’Ahfad University for Women in Omdurman (Sudan), la Mbarara University of Science & Technology (Uganda), la University of Nova Gorica (Eslovènia), la University of South Bohemia in Ceské Budejovice (República Txeca) i la University of Stravegen (Noruega).

La 34a edició del Programa d’ajudes de Diplocat (2016) ha comptat amb el patrocini de l’Obra Social “la Caixa” i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, amb una dotació de 150.000 euros per al total de les sis beques concedides.

Peu de fotografia (fragment): La investigadora Elisabeth Roura, amb el secretari general de Diplocat, Albert Royo (Font: Diplocat)

Per a més informació:

Notícia publicada a Comress InCom-UAB (18‒07‒2016)

Notícia publicada a Diplocat (08‒07‒2016)

 

Diplocat beca a la investigadora de Comress (InCom-UAB) Elisabeth Roura

La periodista Elisabeth Roura está vinculada al grupo Comress (InCom-UAB) desde el año 2013, ha colaborado como asistente de investigación del equipo en distintos proyectos y es coautora del libro El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil (Bellaterra: eBooks InCom-UAB, 2014)

Bellaterra, 08‒09‒2016. El Programa de ayudas del Consejo de Diplomacia de Catalunya (Diplocat) ha concedido una de las seis becas de la convocatoria 2016 a la periodista e investigadora de Comress (InCom-UAB) Elisabeth Roura, para que pueda especializarse en estudios migratorios y relaciones interculturales.

Elisabeth Roura és licenciada en Ciencias de la Comunicación (Periodismo) por la Universitat Autònoma de Barcelona y quiere centrar su carrera profesional en el ámbito de la comunicación para el cambio social, específicamente en la visibilización de los flujos migratorios de África en Europa y el análisis del rol de la comunicación en el empoderamiento de las personas migrantes.

Gracias a la beca, este mes de septiembre podrá iniciar los estudios del European Master in Migration and Intercultural Relations, un programa Erasmus Mundus, referente en estudios migratorios transnacionales, que recibe el apoyo de la Comisión Europea, y es impartido por la Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Alemania), l’Ahfad University for Women in Omdurman (Sudán), la Mbarara University of Science & Technology (Uganda), la University of Nova Gorica (Eslovenia), la University of South Bohemia in Ceské Budejovice (República Checa) i la University of Stravegen (Noruega).

La 34ª edición del Programa de ayudas de Diplocat (2016) ha contado con el patrocinio de la Obra Social “la Caixa” y la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, con una dotación de 150.000 euros para el total de las seis becas concedidas.

Pie de fotografía (fragmento): La investigadora Elisabeth Roura, con el secretario general de Diplocat, Albert Royo (Fuente: Diplocat).

Para más información:

https://comress.org/2016/07/18/diplocat-beca-a-la-miembro-de-comress-elisabeth-roura/"> Noticia publicada en Comress InCom-UAB (18‒07‒2016)

Noticia publicada en Diplocat (08‒07‒2016)