L’estudiant de Sociologia (UAB) Alba Navarro s’incorpora a l’InCom-UAB per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques

Es tracta de la primera vegada que l’InCom-UAB acull una persona que prové dels estudis de Sociologia. Alba Navarro podrà donar suport a diversos projectes multidisciplinaris que l’InCom-UAB té actualment en curs

Bellaterra, 13‒09‒2016. L’estudiant del grau de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Alba Navarro s’incorpora a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques entre el 13 de setembre de 2016 i el 23 de febrer de 2017.

La seva estada es duu a terme en el marc del conveni de pràctiques acadèmiques vigent entre la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (UAB) i l’InCom-UAB, que permet que l’alumna pugui rebre formació especialitzada —addicional a la que rep de la Facultat—, i al mateix temps es preveu que pugui donar suport a diferents projectes multidisciplinaris de l’institut, especialment relacionats amb la interculturalitat, la diversitat religiosa, temes de gènere i racisme, a més a més de col·laborar en la producció i difusió de continguts digitals del Portal de la Comunicació (InCom-UAB).

La directora de l’InCom-UAB, coordinadora del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Dra. Amapro Huertas Bailén, és la tutora de la seva estada.

Font: arxiu personal Alba Navarro.

 

La estudiante de Sociología (UAB) Alba Navarro se incorpora al InCom-UAB para realizar una estancia de prácticas académicas

Se trata de la primera vez que el InCom-UAB acoge una persona que proviene de los estudios de Sociología. Alba Navarro podrá dar apoyo a distintos proyectos multidisciplares que el InCom-UAB tiene actualmente en curso

Bellaterra, 13‒09‒2016. La estudiante del grado de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Alba Navarro se incorpora al Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) para realizar una estancia de prácticas académicas entre el 13 de septiembre de 2016 y el 23 de febrero de 2017.

Su estancia se lleva a cabo en el marco del convenio de prácticas académicas, vigente entre la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología (UAB) y el InCom-UAB, que permite que la alumna pueda recibir formación especializada —adicional a la que recibe de la Facultad—, y al mismo tiempo se prevé que pueda dar apoyo a diferentes proyectos multidisciplinares del instituto, especialmente relacionados con la interculturalidad, la diversidad religiosa, temas de género y racismo, además de colaborar en la producción y difusión de contenidos digitales del Portal de la Comunicació (InCom-UAB).

La directora del InCom-UAB, coordinadora del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) y profesora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Dra. Amapro Huertas Bailén, es la tutora de su estancia.

Fuente: arxiu personal Alba Navarro.