Documents disponibles de l’InCom-UAB al Dipòsit Digital de Documents de la UAB: 7.823 consultes i 5.766 descàrregues (2017)

En el que porten d’any, s’han realitzat 7.823 consultes i 5.766 descàrregues dels documents que l’InCom-UAB té registrats al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), que sumen un total de 204. Aquesta activitat es realitza principalment des d’Espanya. Mèxic, Colòmbia, Veneçuela i Perú

Bellaterra, 24–07–2017. Les xifres de consulta del material dipositat per l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB fan pensar que molt provablement se superi l’activitat assolida l’any 2016, quan es va arribar a 8.925 consultes i a 6.104 descàrregues. La major part d’usuaris es connecten des d’Espanya, Mèxic. Colòmbia, Veneçuela i Perú, però també són significatius els accessos des d’Argentina, Equador, Xile, Bolívia i Estats Units.

En el que portem d’any, entre els llibres publicats a la col·lecció d'eBooks de l’InCom-UAB, en destaquen dos, pel nombre de consultes:

Audiencias juveniles y cultura digital (Ed.:Amparo Huertas Bailén i Mònica Figueras, 2014), publicació resultat de la Jornada “Audiencias Juveniles: recepción, usos y hábitos mediáticos” organitzada a finals de 2012 per la Secció d’Estudis d’Audiència i Recepció de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC).

El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación: la investigación en España y Brasil (Ed. Carme Ferré Pavia, 2014), fruit dels treballs de dos grups de recerca universitaris: Comress-InCom UAB i el Centro de Convergencia de Nuevos Medios (CCNM) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), a Brasil.

De la resta de material, destaquen les consultes a les últimes incorporacions realitzades, especialment a les vinculades amb el projecte Las relaciones sociales de los jóvenes migrantes en internet desde la perspectiva de la interculturalidad (CSO2011-24376), coordinat per Amparo Huertas Bailén. Com a exemple, podem mencionar l’article "Reflexiones sobre la aplicación de la técnica del focus group en el estudio de los procesos de sociabilidad juveniles en contextos multiculturales", firmat per Gloria Gómez-Escalonilla, Amparo Huertas Bailén i Yolanda Martínez, i publicat el 2013 al llibre d’Actas del Congreso Nacional Sobre Metodología de la Investigación en Comunicación (Segòvia).

Accés al material de l’InCom-UAB al DDD

 

Documentos disponibles del InCom-UAB en el Depósito Digital de Documentos de la UAB: 7.823 consultas y 5.766 descargas (2017)

En lo que llevamos de año, se han realizado 7.823 consultas y 5.766 descargas de los documentos que el InCom-UAB tiene registrados en el Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD), que suman un total de 204. Esta actividad se realiza principalmente desde España, México, Colombia, Venezuela y Perú

Bellaterra, 24–07–2017. Las cifras de consulta del material depositado por el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) en el Depósito Digital de Documentos de la UAB hacen pensar que muy probablemente se supere la actividad alcanzada el año 2016, cuando se llegó a 8.925 consultas y a 6.104 descargas. La mayor parte de usuarios se conectan desde España, México, Colombia, Venezuela y Perú, pero también son significativos los accesos desde Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y Estados Unidos.

En lo que llevamos de año, de entre los libros publicados en la colección d'eBooks del InCom-UAB, destacan dos por el número de consultas:

Audiencias juveniles y cultura digital (Ed.:Amparo Huertas Bailén y Mònica Figueras, 2014), publicación resultado de la Jornada “Audiencias Juveniles: recepción, usos y hábitos mediáticos” organizada a finales del 2012 por la Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC).

El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación: la investigación en España y Brasil (Ed. Carme Ferré Pavia, 2014), fruto de los trabajos de dos grupos de investigación universitarios: Comress-InCom UAB y el Centro de Convergencia de Nuevos Medios (CCNM) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en Brasil.

Del resto de material, destacan las consultas a las últimas incorporaciones realizadas, especialmente a las vinculadas con el proyecto Las relaciones sociales de los jóvenes migrantes en internet desde la perspectiva de la interculturalidad (CSO2011-24376), coordinado por Amparo Huertas Bailén. Como ejemplo, podemos mencionar el artículo "Reflexiones sobre la aplicación de la técnica del focus group en el estudio de los procesos de sociabilidad juveniles en contextos multiculturales", firmado por Gloria Gómez-Escalonilla, Amparo Huertas Bailén y Yolanda Martínez, y publicado en 2013 en el libro de Actas del Congreso Nacional Sobre Metodología de la Investigación en Comunicación (Segovia).

Accés al material de l’InCom-UAB al DDD