El director general de l’Escola Superior de Jornalismo (Moçambic), Dr. Tomás Jane, ha realitzat una estada a la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)

L’investigador moçambiquès ha impartit una sessió acadèmica en el Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) titulada “Contribução das rádios comunitarias na educação a cidadania”. La seva estada s’ha emmarcat dins d’un projecte de cooperació que l’InCom-UAB desenvolupa en col·laboració amb l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic), finançat per la Fundació Autònoma Solidaria

Bellaterra, 16–05–2017. El director general de la Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic), Dr. Tomás Jane, ha realitzat una estada de recerca a la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), entre el 6 i el 14 de maig de 2017. Aquesta estada s’ha emmarcat dins del projecte “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo”, liderat per Maria Corominas i María Dolores Montero, investigadores de l’InCom-UAB i membres del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Aquest projecte està finançat per la Fundació Autònoma Solidària, a través de la XXXII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB, i té una durada de dos anys, compresos entre 2016 i 2018.

Durant la seva estada a Bellaterra, el professor Jane ha mantingut reunions de treball amb la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén; el director de la Fundació Autònoma Solidària, Jordi Prat, i l’equip de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB). Paral·lelament, en el àmbit docent, el Dr. Jane ha impartit una sessió acadèmica, amb el títol “Contribução das rádios comunitarias na educação a cidadania” [“Contribució de les ràdios comunitàries en l’educació a la ciutadania], dins del mòdul “Comunicació, desenvolupament i canvi social”] en el Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), el dimecres 10 de maig, de les 18h a les 21h.

Les relacions entre la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i l’Escola Superior de Jornalismo de Moçambic s’iniciaren el 2012, en l’àmbit de la formació, la recerca i la gestió acadèmica. Aquesta vinculació s’alinea dins del programa de cooperació de la Unesco “The need for quality journalism in Africa”, amb la missió d’enfortir les universitats africanes que imparteixen estudis oficials de Comunicació.

Peu de fotografia, d’esquerra a dreta: Dra. María Dolores Montero; Dra. Maria Corominas; Dr. Tomás Jane i Dra. Amparo Huertas Bailén (copyright: Marta Civil i Serra / InCom-UAB).

Per a més informació:

Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)

Fundació Autònoma Solidària

Notícies relacionades:

Web InCom-UAB (20–05–2016): “Un projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) rep finançament de la Fundació Autònoma Solidària”

Web InCom-UAB (29–01–2016): “Les investigadores María Dolores Montero i Maria Corominas realitzen una estada de recerca a Moçambic, en el marc de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)”

 

El director general de la Escola Superior de Jornalismo (Mozambique), Dr. Tomás Jane, ha realizado una estancia en la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB)

El investigador mozambiqueño ha impartido una sesión académica en el Máster en Medios, Comunicación y Cultura (UAB) titulada “Contribução das rádios comunitarias na educação a cidadania”. Su estancia se ha enmarcado dentro de un proyecto de cooperación que el InCom-UAB desarrolla en colaboración con Escuela Superior de Journalismo de Maputo (Mozambique), financiado por la Fundació Autònoma Solidaria

Bellaterra, 16–05–2017. El director general de la Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Mozambique), Dr. Tomas Jané, ha realizado una estancia de investigación en la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB), entre el 6 y 14 de mayo de 2017. Dicha estancia se ha enmarcado dentro del proyecto “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d’un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo” [“Contribución a la formación de profesorado doctor y a la creación de un Programa de Doctorado propio en la Escola Superior de Jornalismo de Maputo”], liderado por Maria Corominas y María Dolores Montero, investigadoras del InCom-UAB y miembros del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB). Este proyecto está financiado por la Fundació Autònoma Solidària, a través de la XXXII Convocatoria del Fondo de Solidaridad de la UAB, y tiene una duración de dos años, comprendidos entre 2016 y 2018.

Durante su estancia en Bellaterra, el profesor Jane ha mantenido reuniones de trabajo con la directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén; el director de la Fundació Autònoma Solidària, Jordi Prat, y el equipo de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB). Paralelamente, en el ámbito docente, el Dr. Jane ha impartido una sesión académica, con el título “Contribução das rádios comunitarias na educação a cidadania” [“Contribución de las radios comunitarias en la educación a la ciudadanía], dentro del módulo “Comunicación, desarrollo y cambio social”] en el Máster en Medios, Comunicación y Cultura (UAB), el miércoles 10 de mayo, de las 18h a las 21h.

Las relaciones entre la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) y la Escola Superior de Jornalismo de Mozambique se iniciaron en 2012, en el ámbito de la formación, la investigación y la gestión académica. Esta vinculación se alinea dentro del programa de cooperación de la Unesco “The need for quality journalism in Africa”, con la misión de fortalecer las universidades africanas que imparten estudios oficiales de Comunicación.

Pie de fotografía, de izquierda a derecha: Dra. María Dolores Montero; Dra. Maria Corominas; Dr. Tomás Jane y Dra. Amparo Huertas Bailén (copyright: Marta Civil i Serra / InCom-UAB).

Para más información:

Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB)

Fundació Autònoma Solidària

Noticias relacionadas:

Web InCom-UAB) (20–05–2016): “Un proyecto de cooperación de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) recibe financiación de la Fundació Autònoma Solidària”

Web InCom-UAB (29–01–2016): “Las investigadoras María Dolores Montero y Maria Corominas realizan una estancia de investigación en Mozambique, en el marco de la Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB)”